Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2019

(Postiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

 

Huvipäällikköt: Kirsi Ylinen, Inka Tuiskula ja Sara Immonen
Huvipäällikköt vastaavat tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Oula Inkeröinen, Alex Naumanen, Johanna Mölsä, Sini Ahtinen, Joonatan Reunanen ja Justus Poutanen
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien
järjestämisessä.

Keittiömestarit: Amanda Ojasalo, Vilma Kaukavuori ja Riina Korhonen
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n
keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Seeti Haapanen ja Atte Järvinen
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Aino Aalto
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista
ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Vivi Tarkka
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinninsta yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Eveliina Sirola
Tehtäviimme kuuluu opintoasioiden lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen, sekä
yleisesti opiskelijoiden äänen kuuluvuudesta huolehtiminen.

Kulttuurivastaavat: Saaga Laapotti, Anttoni Tumanoff, Sanni Häkkinen, Tytti Jussila, Pasi Okkonen ja Ella Kimari.
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita
MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Mantun päätoimittaja ja taittaja: Saara Leppänen ja Onni Pörhölä
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä
toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten
luettavaksi.

Alumnivastaava: Kia Kivisilta
Alumnivastaava pitää yhteyttä jo valmistuneisiin maantieteilijöihin ja järjestää heille ja opiskelijoille yhteisiä tapahtumia.

Ekskursiovastaava: Olivia Halme
Ekskursiovastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin.

Kansainvälisyysvastaava: Iina Rusanen
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaavat: Iivari Laaksonen, Eemil Becker ja Jussi Torkko
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Amelia Cardwell, Jaisa Nykänen ja Sanya Schubak
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Vuosijuhlamestarit: Kirsi Ylinen, Inka Tuiskula ja Sara Immonen
Vuosijuhlamestarin tehtävä on huolehtia, että vuosijuhlat järjestetään. Tehtävä suoritetaan yhdessä erillisen vujutyöryhmän kanssa, joka koostuu vapaaehtoisista huvityöryhmäläisistä.

Matluvastaava: Jessika Isomeri
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava: Johanna Mölsä
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Suhdevastaava: Inka Tuiskula
Suhdevastaava toimii yhteistyössä tiedekuntamme muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tehtävään kuuluu erityisesti tapahtumavastaavien kanssa kommunikointi yhteisistä tapahtumista, sekä huolehtiminen, että myös MaO kantaa kortensa kekoon yhteisissä tapahtumissa.

Ympäristövastaavat: Varpu Savolainen ja Eveliina Sirola                   
Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhteyshenkilö: Antti Nevalainen 
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava (entinen ja laajennettu LOIMU-vastaava): Olivia Halme ja Tanja Palomäki
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

Egea-vastaava: Roope Heinonen
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Huvityöryhmä:
Jessika Isomeri, Elina Huhtinen, Julia Salmi, Kia Kivisilta, Aino Aalto, Vivi Tarkka, Jussi Torkko,

Mantun toimitus:
Jaisa Nykänen, Iina Rusanen, Jouko Lappalainen, Tanja Palomäki, Antti Nevalainen, Julia Viertola, Olivia Halme

MOT (MaO:n opintotyöryhmä):
Jouko Lappalainen, Eveliina Sirola, Jessika Isomeri, Hanna Berg, Antti Nevalainen, Aino Aalto, Iivari Laaksonen, Julia Viertola, Tanja Palomäki, Vivi Tarkka, Kia Kivisilta, Sakari Sarjakoski, Olivia Halme, Sanya Schubak, Pasi Okkonen ja hallituksesta porukkaa