Aktiivivirat

MaO ry:n vastaavat 2020

(Postiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

 

Huvipäällikköt: Eemil Becker, Iivari Laaksonen ja Vivi Tarkka
Huvipäällikköt vastaavat tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Aapo Keinänen, Matias Sarajisto, Matias Hytti ja Matias Heikkilä
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Keittiömestarit: Emma Ward, Tiina Aalto ja Heta Rantakallio
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n
keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Joonatan Reunanen, Alex Naumanen ja Aino Sainius
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Julia Salmi
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Vilma Kaukavuori
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinninsta yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Sanya Schubak
Tehtäviimme kuuluu opintoasioiden lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen, sekä yleisesti opiskelijoiden äänen kuuluvuudesta huolehtiminen.

Kulttuurivastaavat: Pihla Haapalo, Vilma Koljonen ja Sonja Nylund
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Somevastaavat: Ella Kimari ja Anna Nuutinen
Somevastaavat pitävät MaO:n näkyvyyttä yllä päivittämällä sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja Facebook-sivua.

Mantun päätoimittaja ja taittajat: Jaisa Nykänen, Onni Pörhölä, Pasi Okkonen, Iina Rusanen
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten luettavaksi.

Alumnivastaava: Jussi Torkko
Alumnivastaava pitää yhteyttä jo valmistuneisiin maantieteilijöihin ja järjestää heille ja opiskelijoille yhteisiä tapahtumia.

Ekskursiovastaava: Jussi Torkko
Ekskursiovastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin.

Kansainvälisyysvastaava: Sara Immonen
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaavat: Eveliina Sirola ja Aada Koivuranta
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Mikko Kangasmaa ja Ossi Hentunen
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Vuosijuhlamestarit: Eemil Becker, Vivi Tarkka ja Iivari Laaksonen
Vuosijuhlamestarin tehtävä on huolehtia, että vuosijuhlat järjestetään. Tehtävä suoritetaan yhdessä erillisen vujutyöryhmän kanssa, joka koostuu vapaaehtoisista huvityöryhmäläisistä.

Vuosijuhlamestarit 2021 (50-vuotisvuosijuhlat): Julia Viertola ja Olivia Halme

Matluvastaava: Kirsi Ylinen
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava: Matias Hytti
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Suhdevastaava:
Suhdevastaava toimii yhteistyössä tiedekuntamme muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tehtävään kuuluu erityisesti tapahtumavastaavien kanssa kommunikointi yhteisistä tapahtumista, sekä huolehtiminen, että myös MaO kantaa kortensa kekoon yhteisissä tapahtumissa.

Ympäristövastaavat: Riina Korhonen ja Eveliina Sirola
Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhteyshenkilö: Amanda Ojasalo
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava (entinen ja laajennettu LOIMU-vastaava): Emilia Ihalainen
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

Egea-vastaava: Taiga Korpelainen, Miika Kastarinen ja Julia Viertola
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Huvityöryhmä:
Eemil Becker, Vivi Tarkka, Iivari Laaksonen, Olivia Halme, Inka Tuiskula, Vilma Kaukavuori, Amanda Ojasalo, Riina Korhonen

Mantun toimitus:
Jaisa Nykänen, Onni Pörhölä, Pasi Okkonen, Iina Rusanen, Jouko Lappalainen, Elias Hirvikoski, Ella Kimari, Olivia Halme, Seeti Haapanen, Vivi Tarkka

MOT (MaO:n opintotyöryhmä):
Sanya Schubak, Eveliina Sirola, Aino Aalto, Kia Kivisilta, Olivia Halme, Vivi Tarkka, Inka Tuiskula, Julia Viertola, Jouko Lappalainen, Inka Tuiskula, Antti Nevalainen, Varpu Savolainen, Pasi Okkonen, Vilma Kaukavuori