Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2018

(Postiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

 

Huvipäällikköt: Antti Nevalainen, Aada Koivuranta
Huvipäällikköt vastaavat tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Vivi Tarkka, Roope Heinonen, Eemil Becker
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien
järjestämisessä.

Keittiömestarit: Aino Aalto, Reetta Lehto, Ellinora Kaarto
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n
keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Sari Aroalho, Pauli Voipio, Topias Tanska
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Jessika Isomeri
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista
ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Hanna Berg
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinninsta yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaavat: Tanja Palomäki, Kiia Eerikäinen
Tehtäviimme kuuluu opintoasioiden lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen, sekä
yleisesti opiskelijoiden äänen kuuluvuudesta huolehtiminen.

Kulttuurivastaava: Taiga Korpelainen, Sanni Häkkinen
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita
MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Mantun päätoimittaja ja taittaja: Janni Honkavaara, Sirje Lappalainen
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä
toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten
luettavaksi.

Alumnivastaava: Outi Seppälä
Alumnivastaava pitää yhteyttä jo valmistuneisiin maantieteilijöihin ja järjestää heille ja opiskelijoille yhteisiä tapahtumia.

Ekskursiovastaava: Taiga Korpelainen, Marisofia Nurmi
Ekskursiovastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin.

Kansainvälisyysvastaava: Kia Kivisilta, Iiris Vilo
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaava: Roope Heinonen
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaava: Eveliina Sirola, Varpu Savolainen
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Vuosijuhlamestarit: Antti Nevalainen, Aada Koivuranta
Vuosijuhlamestarin tehtävä on huolehtia, että vuosijuhlat järjestetään. Tehtävä suoritetaan yhdessä erillisen vujutyöryhmän kanssa, joka koostuu vapaaehtoisista huvityöryhmäläisistä.

Matluvastaava: Jessika Isomeri
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava: Vivi Tarkka, Roope Heinonen, Eemil Becker
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Suhdevastaava: Antti Nevalainen, Aada Koivuranta
Suhdevastaava toimii yhteistyössä tiedekuntamme muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Tehtävään kuuluu erityisesti tapahtumavastaavien kanssa kommunikointi yhteisistä tapahtumista, sekä huolehtiminen, että myös MaO kantaa kortensa kekoon yhteisissä tapahtumissa.

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: Aku Suoknuuti
Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista, sekä tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä ja tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilö: Aku Suoknuuti
Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomast luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava (entinen ja laajennettu LOIMU-vastaava): Marisofia Nurmi, Sakari Sarjakoski
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

Egea-vastaava: Tommi Kivikko
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Huvityöryhmä:
Julia Viertola, Elisa Hanhirova, Aino Aalto, Elli-Nora Kaarto, Vivi Tarkka, Roope Heinonen, Eemil Becker, Johannes Vihervirta, Lauri Perkiö, Eero Perola, Iivari Laaksonen, Matias Järvinen, Jouko Lappalainen, Tommi Kivikko, Marisofia Nurmi, Hilkka Pajukangas, Aku Suoknuuti, Jasmiina Myllys, Kati Ilmonen, Jessika Isomeri, Iiris Vilo, Kia Kivisilta, Taiga Korpelainen, Hanna Berg, Tuuli Lahin, Milena Nevanto.

Mantun työryhmä:
Julia Viertola, Janni Honkavaara, Sirje Lappalainen, Elisa Hanhirova, Jiri Lilja, Tommi Kivikko, Taneli Pärssinen, Outi Seppälä, Aino-Maija Määttänen, Anni-Maria Räsänen.

MOT (MaO:n opintotyöryhmä):
Julia Viertola, Kiia Eerikäinen, Tanja Palomäki, Jasmiina Myllys, Iivari Laaksonen, Jouko Lappalainen, Marisofia Nurmi, Taneli Pärssinen, Emil Ehnström, Jessika Isomeri, Maiju Karhu, Outi Seppälä, Hanna Berg, Elisa Hanhirova, Kaisa Juntunen, Aino-Maija Määttänen.