Kurssit – kandi

1. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen perusopinnot, 25 op:

  • MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
  • MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op
  • MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op
  • MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op
  • MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op
  • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi, 5 op (Ersätter MAA-103)
  • MAA-107  Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället, 5 op  (Ersätter MAA-105)
 • Maantieteen aineopinnot, 35 op:

  • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
  • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
  • MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
  • MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5 op
  • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
  • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
  • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 5 op:

  • MAA-401A Akateemiset taidot: HowULearn, opiskelutaidot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
  • DIGI-100A Opiskelijan digitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, englanti, 2 op
   • Tämän voi integroida kurssiin MAA-101

2. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 5 op

  • MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäristössä, 5 op
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op:

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-222 Asiakirja- ja dokumenttianalyysi ihmismaantieteessä, 5 op
  • Valitse yksi kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op. Yleisemmät vaihtoehdot:
   • – MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I
   • – VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
   • – KSV-402 Johdatus tilastotieteisiin
   • – FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 14 op:

  • MAA-402 Tieteellinen viestintä, 1 op
  • DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, 1 op
  • KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, 2 op
  • Toinen kotimainen kieli, 3 op
  • MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus, 25 op

3. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 15 op:

Valitse yksi kirjakorin kursseista:

  • MAA-232: Luonnonmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-233: Ihmismaantieteen metodiikka, 5 op
  • MAA-324: Kehitysmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-325: Kaupunkimaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-326: Suunnittelumaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-237: Geoinformatiikan kirjakori, 5 op

Sen lisäksi sinun kuuluu käydä:

  • MAA-288 LuK-seminaari, 4 op
  • MAA-289 Kanditutkielma, 6 op
 • Valinnaisia aineopintojen luentoja yhteensä 10 op, esimerkiksi:

  • MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5 op
  • MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
  • MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä, 5 op
  • MAA-241 Maantieteellinen tutkimus käytännössä, 5 op
  • MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
  • MAA-243 Liikenne ja logistiikka, 5 op (vetänyt professori eläköityi, kurssin jatkumisesta ei varmuutta)
  • MAA-244 Yleiskaavoituskurssi, 5 op
  • MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
  • MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja, 5 op
  • MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
  • MAA-249 3-D maastomallinnus, 5op
  • MAA-250 Kansalaisosallistuminen alue- ja kaupunkisuunnittelussa: ihmismaantieteen näkökulma, 5 op
  • MAA-252 Strateginen alueellinen suunnittelu: perusteet, 5op
  • MAA-253 Eriarvoisuuden maantiede: perusteet ja oikeutus, 5op
  • MAA-254 Kestävän kehityksen maantiede ja globaali etelä, 5op
  • MAA-255 Feministinen ja posthumanistinen maantiede, 5op
  • MAA-256 Aluekehityksen maantiede, 5op
  • MAA-257 Kaupunkimaantieteen perusteet, 5op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 6-11 op:

  • MAA-401B Akateemiset taidot 2: kandipalaute ja yliopiston palaute, 1 op
  • MAA-404 Projektityökurssi, 5 op tai MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus ja/tai opintojaksoja, 25 op