Tärppiloota

Tärppilootan kurssit

Muistathan itsekin kommentoida tälle sivulle sinulta tentatut kysymykset yhteisen hyvän vuoksi!

 

Aluetieteen metodologian kirjallisuus

Biogeografia ja makroekologia

Environmental GIS 

Kirjakori: Geoinformatiikka (ent. Geoinformatiikan artikkelit)

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus
Tiivistelmä kirjasta (Heywood) löytyy täältä

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä (Globaalit riski)

Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

Kaukokartoitusmenetelmät

Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjallisuus (Jauhiainen, Staffans, Laakso)

Kaupunkimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Potter, Vuoristo, Williams)

Kehitysmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Rubenstein)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Moseley)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia (Häkli)

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus (Stutz tai Nayak) 

Luonnomaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)

Luonnonjärjestelmät maantieteessä (Luonnonmaantieteen perusteet)

Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus (Morgan J. & Lambert D.)

Maantieteen kenttäkurssi

Matkailumaantieteen kirjallisuus (Gunn et. al)

Suomen geomorfologia

Suomen maantiede

Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Tieteellinen viestintä

Topography and the Environment (???)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Marston, ennen 2012)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree, jälkeen 2012)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä 

Yleismaantieteen kirjallisuus (Haggett)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

10 Replies to “Tärppiloota”

 1. Kommentoikaa tähän teiltä tentityt kysymykset, niin minä tai joku muu lisäilee ne oikeisiin kategorioihin. =) Älkää ihmetelkö jos kommentti ei ilmesty sivun loppuun, niitä on jo niin paljon ettei näytä kaikkia.

 2. Metodologia kesätentti, kesäkuu 2017

  1. Maantiede ja tiedon tekninenintressi
  2.jos maantieto on valtaa niin mitä maantiede sitten on?
  3. Maantiede ja moneus

  Kaikki kysymykset vastattava. 6p. Jokainen

 3. Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 24.11.2017

  Essee: Geoinformatiikan ja GIS:n kehittyminen historian kuluessa (15p)

  Käsitteet: attribuuttitieto, paikkatiedon rasterimalli, Boolen operaattorit kyselyissä, Overlay-analyysit, vertausellipsoidit (2p/käsite)

  Johdatus geoinformatiikkaan 15.12.2017

  Essee: Rasteri- ja vektoriaineistojen ominaisuudet ja niiden erot (15p)
  Käsitteet: projektioiden päätyypit, paikkatietoaineistojen metatieto, esimerkkejä digitointivirheistä, Suomen KKJ-koordinaattijärjestelmä, datumi (2p/käsite)

 4. Suunnittelumaantieteen kirjakori, tammikuu 2018

  1. Sunnittelun prosessi, käy läpi suunnittelun eri vaiheet (Hall & Tewdwr-Jones 2011)
  2. Asuntomarkkinoiden perusdynamiikka kaupunkialueella (Laakso & Loikkanen)

 5. SuMa-kirjakori, maaliskuu 2018

  1. Urban and regional planning:
  Onko toisen maailmansotdan jälkeisessä kaunpunkisuunnittelussa merkittäviä eroja Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain välillä? Perustele vastauksesi.

  2. Oppiva kaupunkisuunnittelu: Kumppanuuden merkittys kaupunkisuunnittelussa. Anna esimerkki.

 6. Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä- tenttiakvaario 14.3
  Termit:
  Polaariaavikko
  Lidar
  Haavoittuvuus
  Kynnystila
  Metaanihydraatti
  Albedo

  Kolme lyhyttä essee-aihetta joista piti vastata kahteen:

  1. Miten eläinhampaista voidaan tutkia (??? olisiko ollut menneitä ilmastoja vai kasvillisuutta) ?
  2. Selitä mitä tarkoitetaan Dansgaard-Oeschger -tapahtumilla
  3. Kaupunkirakenteen kehitys teollisuudesta moderniin aikaan.

 7. Maantieteen kenttäkurssi (Lammitentti) 12.4.2018

  6 käsitettä:
  – alloktoninen
  – pesutappio
  – valuma
  – boniteetti
  – MHQ
  – morfoskopia

  Lyhyet esseet:

  – Kirjoita vesitaseyhtälö.
  – Pinnanmuotojen ja maaperäeliöiden vaikutus maannoksen syntyyn.

  Pitkä essee:

  – Millä tavoin maaseutua voidaan luokitella?

 8. Kaupunkimaantieteen kirjakori

  Mitä tarkoittaa postwar planning machine ja miten se sijoittuu suhteessa kaupunkisuunnittelun ja tutkimuksen historiaan

  Tietämisen politiikka: Miten Bäcklund analysoi edustuksellista ja suoraa demokratian suhdetta, mitä mahdollisuuksia, jännitteitä jne. eri demokratian tavoissa (tai jotain sinne päin)

 9. Geoinformatiikan menetelmät 2 tentti

  Esseevaihtoehtona oli ainakin hydrologinen mallinnus. Ja sit oli käsitteitä, mut niitä en enää kyl muista. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *