Tärppiloota

Tärppilootan kurssit

Muistathan itsekin kommentoida sinulta tentatut kysymykset alla olevien kurssien sivuille yhteisen hyvän vuoksi!

Mikäli tenttaamaasi kurssia ei löydy alta, kommentoi kurssin nimi ja kysytyt kysymykset tälle sivulle.

Perusopinnot:

MAA-101 Maantiede tieteenalana

MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä

MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä

MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä

MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä

MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi

MAA-107 Miljögeografi

Aineopinnot:

MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

MAA-238 Biogeografia ja makroekologia

MAA-239 Suomen geomorfologia

MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä

MAA-242 Poliittinen maantiede

MAA-244 Yleiskaavoituskurssi

MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja

MAA-402 Tieteellinen viestintä

Pakolliset kirjatentit:

MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

MAA-207 Luonnomaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Kirjakorit:

MAA-233 Ihmismaantiede

MAA-235/MAA-236 Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjakori

MAA-237 Geoinformatiikka

MAA-234 Kehitysmaantiede

MAA-232 Luonnonmaantiede

Muut (vanhat):

Aluetieteen metodologian kirjallisuus

Environmental GIS 

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus
Tiivistelmä kirjasta (Heywood) löytyy täältä

Kaukokartoitusmenetelmät

Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjallisuus (Jauhiainen, Staffans, Laakso)

Kaupunkimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Potter, Vuoristo, Williams)

Kehitysmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Rubenstein)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Moseley)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia (Häkli)

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus (Stutz tai Nayak)

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)

Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus (Morgan J. & Lambert D.)

Matkailumaantieteen kirjallisuus (Gunn et. al)

Suomen maantiede

Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Topography and the Environment (???)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Marston, ennen 2012)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree, jälkeen 2012)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

Yleismaantieteen kirjallisuus (Haggett)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

One Reply to “Tärppiloota”

 1. GEOG-G304 ADVANCED LITERATURE IN GEOINFORMATICS:

  de Smith, Goodchild, Longley – Geospatial Analysis:

  1.Pistetason interpolointi rasteripinnaksi. Mitä tulee ottaa huomioon menetelmää valittaessa?
  2. Mitä on spatiaalinen autokorrelaatio? Miten sitä tutkitaan?
  3. Mielipide kirjasta tenttikirjana? Mikä oli tärkein asia minkä opit?

  Ormeling & Kraak – Cartography – visualization of geospatial data
  1. Kuvaile kartografinen kommunikaatioprosessi (cartographic communication process)
  2. Miten ilmiön ajallista muutosta voidaan visualisoida kartoissa?
  3. Mitä ovat graafiset muuttujat? MIten niitä käytetään?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *