MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Seppälä, Matti. Physical Geography of Fennoscandia

23.9.2019

3p:
Peittosuot Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeiden jaottelu Fennoskandiassa
Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot

13.9.2019

3p:
Lumipeitteen alueellinen esiintyminen ja vaihtelu Fennoskandiassa
Peittosuot Fennoskandiassa

6p:
Pohjanlahteen laskevat joet ja aluejako
Atlantin rannikko ja vuonot Norjassa

23.6.2019

3p:
Glasigeeniset eroosiomuodot Fennoskandiassa
Eri tulvatyypit Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusalueiden jaottelu Fennoskandiassa (tai jotain sinnepäi)
Atlantin rannikkotyypit ja vuonot Norjassa

16.4.2019

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

21.6.2018

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Jään sulaminen jäätiköitymisen loppuvaiheessa ja korkein ranta
Nimeä Itämeren saaristotyypit ja kuvaile niitä lyhyesti

4.6.2018 (Olli Ruth)

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

3p:
Meren vaikutus lämpötiloihin Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

20.4.2012 (Miska Luoto)

Piti vastata kolmeen seuraavista:
1. Norjan vuonot: synty, levinneisyys ja morfologia
2. Fennoskandian ilmastolliset erityispiirteet
3. Ilmaston vaihteluiden vaikutus Fennoskandian jäätiköiden levinneisyyteen
4. Norjan suoyhdistymätyypit ja niiden levinneisyys

27.1.2012 (Miska Luoto)

1. Fennoskandian kallioperän piirteet
2. Itämeren saaristo
3. Norjan ja Ruotsin suoyhdistelmätyypit
4. Fennoskandian kasvillisuusvyöhykkeet
Max 2 sivua per vastaus, piti vastata kaikkiin.

29.1.2010

1. Happosateet ja happamoituminen Fennoskandian järvissä
2. Metsänrajavyöhykkeen korkeus Fennoskandiassa: alueellinen tarkastelu
3. Itämeren saaristoalueet

12.6.2009

1. Fennoskandian kallioperä ja miten se heijastuu reliefissä
2. Fennoskandian suotyyppien alueellisuus
3. Ilman lämpötila Fennoskandiassa
4. Fosfori ja nitraatit Fennoskandian järvissä

XX.XX.XX

1. Sateiden alueellinen esiintyminen Fennoskandiassa
2. Suomen järvien morfologia
3. Alppiininen puuraja Ruotsissa
4. Järvien happamoituminen

 

 

 

 

 

One Reply to “MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)”

  1. 10.1.2020

    1. Soistuminen (paludification) Fennoskandiassa.
    2. Lumen alueellinen jakautuminen.

    3. Jäätikön vetäytyminen ja korkein ranta jäätiköitymisen loppuvaiheessa.
    4. Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *