MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

Tällä sivulla on tällä hetkellä ainoastaan vanhan “Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus” -kurssin kysymyksiä. Uudella kurssilla käsitellään kuitenkin samoja asioita/aihepiirejä. Ei kun uuden kurssin tenttikysymyksiä päivittämään!

VANHA KURSSI: Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus

23.1.2015

(DeMers: GIS modeling in raster)

1. Naapurusto-operaatiot rasterianalyysissä. Kuvaa ja anna esimerkkejä käyttötilanteista. (Focal functions)
2. Mitä on kartta-algebra, määrittele ja kuvaa pääoperaatiot. Käytä esimerkkejä.
3. Mikä oli uusin oppimasi asia kirjassa? Miten arvioit sitä oppimisen välineenä?

24.1.2014

1. Kaukokartoituksen resoluutiot
2. Kyselyt paikkatieto-ohjelmissa
3. Käsite tarkkuus (kirjan perusteella)

19.12.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
1) Selitä Suomessa käytössä olevat tasokoordinaatistot
2) Rasteridatan edut ja haitat

Vastaa seuraavaan kysymykseen sen mukaan, minkä kirjan olet lukenut. Pyri vastaamaan luetun kirjan mukaan, ei yleistiedon.

– Miten Jensen & Jensen kirjassa selitetään vektori overlay (Chapter 6 / Overlay using vector data)
– Miten Huisman ja de By kirjassa selitetään vektori overlay (6.3. Vector overlay operations)

25.11.2013

1. Primääriset ja sekundääriset tietolähteet
2. Rasterianalyysiin perustuvat naapurustofunktiot
3. Topologia

Syksy 2012

1. Paikkatietojärjestelmän päätehtävät
2. Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
3. Inspire-direktiivi ja sen merkitys Suomen paikkatietoon
4. Vektoridata-analyysit Jensen & Jensenin mukaan

7.12.2009

1. Vastaa Heywood et. al. mukaan: Datansyöttömetodit ja datan editointi.
2. a) GPS. Käyttö, sovellukset ja virhelähteet
b) Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
c) Päällekkäisyys- (map overlay) ja bufferointi analyysit GIS järjestelmässä.

22.2.08

1. Spatiaaliset data mallit ja rakenteet (spatial data models and structures)
2. Spatiaalinen interpolointi

???

1. Kirjan mukaan selitä mitä on pintamallintaminen (tai jotain vastaavaa)
2. a) tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
b) INSPIRE
c) Vektoriaineistojen primaariset ja sekundaariset keruutavat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *