Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Hall & co, Faludi)

23.1.15 Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

tentaattori Moisio

en iha tarkalleen muista, mut saatte idean

1. Mihin viittaa termi Spatial planning? Mitä on sen taustalla? Miten ESDP liittyy tähän?

2. Miten teollistuminen (ja siitä seurannut teollinen vallankumous) on vaikuttanut kaupunki- ja aluesuunnittelun kehittymiseen?

Suunnittelumaantieteen aineopinnot kirjallisuus, 20.3.2015
Tentaattorina Sami Moisio

1. Mistä Eurooppalaisessa aluesuunnittelussa (European spatial planning) on tiivistetysti kyse? (Faludi)

2. Aluesuunnittelukoneistot uudistuivat Länsi-Euroopassa (tai Euroopassa?) toisen maailmansodan aikoihin ja ennen kaikkea sen jälkeen. Mihin seikkoihin kirjailijat viittaavat tähän uudistukseen liittyen? (en muista tarkalleen, mutta jotain vastaavaa)

1. Suunnittelun kommunikatiivinen traditio.
2. Tiedon merkitys oppivassa kaupunkisuunnittelussa.
3. Mitä tarkoitetaan kaupunkien erikoistumisella

19.4.2013

Hall & co
1. Kuvaile kaupunkien suunnittelua 1945-2010 Keski-Euroopassa
2. Kuvaile lyhyesti aluesuunnittelun luonnetta ja prosessia

Faludi
3. Kerro European strategic planning perspective’istä.

Kaupunkimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus, lokakuu 2013 ???????
1. kaupungin sosiaalinen morfologia
2. naapuruusvaikutukset (neighbourhood effects)
3. Vaattovaaran oma kappale Innovaatio-kirjassa

17.10.2014

Urban & Regional Planning
1. Kuvaile lyhyesti alueellisen suunnittelun prosessia ja tavoitteiden asettelua.

2. Luonnehdi kaupunkien ja kaupunkiseutujen suunnittelua läntisessä Euroopassa 1945-2010.

Faludi:
3. Kerro EU:n piirissä muotoutuneesta alueellisesta suunnittelusta ja käsitteestä ESDP.

____________________________________________________________________

Suunnittelumaantieteen syventävä kirjallisuus.
Fainstein & Campbell: Readings in planning theory.
Tentaattori: Moisio.

Joulukuu 2015:
1. Suunnitteluun liittyvän ajattelun traditiot ja kommunikatiivisen suunnittelun nousu (Healey).
2. Mikä oli mielestäsi kirjan mielekkäin luku? Mitä annettavaa tuolla luvulla oli tilallisesta suunnittelusta kiinnostuneelle opiskelijalle?
3. Mitä tarkoitetaan, kun väitetään, että ”policy” on diskursiivinen rakennelma (Fischer).

Tammikuu 2016:
1. Kirjan johdannossa esitetään modernin suunnitteluteorian kuusi keskeistä haastetta/aihealuetta. Mitä ne ovat?
2. Suunnittelun kansainvälinen diffuusio (Ward).

Helmikuu 2016

1. (Faludi) Hur anknyter ”the mother document” till den utveckling av EU’s spatial planering system? (huhhuh google translate ois kyllä pystynyt parempaankin!!)
2. (Hall&Tewdwr-Jones) Spatial planering som process. Definiera.
Maaliskuu 2016

1. Mistä eurooppalaisessa aluesuunnittelussa (European spatial planning) on tiivistetysti kyse? (Faludi)
2. Länsimaiden aluesuunnittelukoneistot sotien aikana ja jälkeen
(tewdr-jones, hall)