Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels et al.)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus, Daniels et al. (2012) An introduction to Human Geography. 576s.

17.4.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Geopolitiikan ja kylmän sodan alueelliset jaot. Hyödynnä vastauksessasi oheisia kuvia (posteri Bond leffasta ”From russia with love” ja leffan ”Captain America: The winter soldier” posteri

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)

Jep, muuten sama kuin viime kuussa paitsi essee A3
20.3.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Miten sosiaaliset alueelliset erot näkyvät kirjan mukaan kaupunkitilassa? Kuvaa myös sosiaallisia alueellisia eroja synnyttäviä prosesessja ja mainitse alueellisia esimerkkejä. (9p)

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)