MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

26.4.2019

1) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
2) Poliittinen maantiede. mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
3) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
4) kulttuurien globalisoituminen. mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää knoxin ja marstonin mielestä?

12.4.2019

1) Maatalouden kolmevallankumousta & ns. vihreä vallankumous
2) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
3) Uskonnot globaalina ilmiönä. Uskontojen levinneisyys ja vaikutus yhteiskuntaan
4) Maailmantalous ja sen kehitystekijät

20.02.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitkä ovat yleisimmät uskonnot, niiden levinneisyysalueet ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan?
2) Mitä ovat kolme maatalouden vallankumousta sekä ns. vihreä vallankumous?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

16.01.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitä maantieteellinen mielikuvitus tarkoittaa kirjoittajien mukaan?
2) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

27.11.2017

About näin:
1) Poliittinen maantiede. Mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
2) Globaalitalous. Millaisia eroja globaalisti katsottuna on syntynyt ja mitkä ovat johtaneet siihen?
3) Kulttuurien globalisoituminen. Mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää Knoxin ja Marstonin mielestä?
4) Väestön vanheneminen. Millaisissa yhteiskunnissa sitä erityisesti esiintyy ja millaisia ongelmia siitä voi aiheutua?