Alumnit

Mantsalainen voi jättää sohvat, mutta sohvat eivät jätä mantsalaista. 

Mitä?

Helsingin yliopiston maantieteeltä valmistuneet tai muihin opintoihin siirtyneet voivat liittyä MaO:n alumnijäseneksi.

Liity alumnijäseneksi: https://forms.gle/5FMDXCv37VfLW42s

Miksi?

Alumnijäsenyys mahdollistaa MaO:n nykyisten opiskelijoiden ja alumnien välistä (sekä alumnien välistä) yhteydenpitoa, viestintää, ystävystymistä ja verkostoitumista. Yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen entisiä jäseniä ja erikseen perustelluista syistä myös muita yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan riittävät yhteydet yhdistyksen toimintaan. Jäsenet hyväksyy hallitus.

Miten alumnijäseneksi liitytään?

Jäseneksi voi liittyä yllä olevan lomakkeen kautta. Vuonna 2024 varsinainen liittymismaksu on 20 €. Liittymisen yhteydessä alumnit voivat kuitenkin tehdä myös lahjoituksen MaO:lle. Alumnijäsenyydestä MaO:lle tulevat varata voidaan käyttää MaO:n hallituksen päätösten mukaan osittain alumnitoimintaan, MaO:n matalan kynnyksen toimintaan tai esimerkiksi jatkuvasti nousussa oleviin Reippailijoiden toimintaan vaikuttaviin Unisport-maksuihin.

Liittymismaksu maksetaan MaO:n tilille (MaO bank account): FI57 6601 0003 4897 70

Jotta tiedämme, että se olet oikeasti sinä liittymässä, maksathan liittymismaksun omissa nimissä olevalta tililtäsi. Jos tämä ei ole mahdollista, niin ota yhteyttä taloudenhoitajaamme.

Alumnijäsenille on oma sähköpostilistansa, mao-alumni@helsinki.fi. Sinut liitetään listalle ilmoittautumisen myötä.

Alumnijäsenyyden edut: 

  • Tiedotusta MaO:n tarjoamista mahdollisuuksista alumneille. Suoraa tiedostusta esimerkiksi isommista vuosijuhlista ja Jääkausibileistä, osaston isoista tapahtumista ja mahdollisista muista alumneille suunnatusta toiminnasta (avoimet liikuntavuorot, yhteiset afterworkit, yms. tapahtumat )
  • Mantu neljä kertaa vuodessa sähköpostiin.
  • Mahdollisuuksien mukaan infoa myös esimerkiksi geotieteiden ja maantieteen osaston rekrytoinneista.

  • Esimerkiksi vuonna 2023 järjestettiin Jääkausibileet keväällä, sekä MaO x Alumnit -sitsit syksyllä.

Alumnitoiminnasta vastaavat alumnivastaavat, joihin voi olla yhteydessä esimerkiksi alumnitoiminnan ideoimisen kehittämisen merkeissä.

Vuoden 2024 alumnivastaavat:

Elias Hirvikoski elias.hirvikoski@helsinki.fi

Siiri Saloranta siiri.saloranta@helsinki.fi

Mikko Kangasmaa mikko.kangasmaa@helsinki.fi

Emma Ward emma.ward@helsinki.fi

Kirsi Ylinen kirsi.ylinen@helsinki.fi

Psst. Facebookissa toimii myös Helsingin yliopiston maantieteen alumnit -niminen ryhmä. Ryhmään liittyminen ei edellytä alumnijäsenyyttä.

Pssst.2.0. Myös EGEA järjestää alumnitoimintaa. Voit lukea siitä lisää täältä: https://egea.eu/egea-alumni/