MAA-244 Yleiskaavoituskurssi

MAA-244 Yleiskaavoituskurssi

Tälle kurssille ei toistaiseksi ole vielä tärppejä. Muistathan käydä kommentoimassa tentin suoritettuasi – pistetään hyvä kiertämään! 🙂

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

Tällä sivulla on tällä hetkellä ainoastaan vanhan ”Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus” -kurssin kysymyksiä. Uudella kurssilla käsitellään kuitenkin samoja asioita/aihepiirejä. Ei kun uuden kurssin tenttikysymyksiä päivittämään!

VANHA KURSSI: Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus

23.1.2015

(DeMers: GIS modeling in raster)

1. Naapurusto-operaatiot rasterianalyysissä. Kuvaa ja anna esimerkkejä käyttötilanteista. (Focal functions)
2. Mitä on kartta-algebra, määrittele ja kuvaa pääoperaatiot. Käytä esimerkkejä.
3. Mikä oli uusin oppimasi asia kirjassa? Miten arvioit sitä oppimisen välineenä?

24.1.2014

1. Kaukokartoituksen resoluutiot
2. Kyselyt paikkatieto-ohjelmissa
3. Käsite tarkkuus (kirjan perusteella)

19.12.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
1) Selitä Suomessa käytössä olevat tasokoordinaatistot
2) Rasteridatan edut ja haitat

Vastaa seuraavaan kysymykseen sen mukaan, minkä kirjan olet lukenut. Pyri vastaamaan luetun kirjan mukaan, ei yleistiedon.

– Miten Jensen & Jensen kirjassa selitetään vektori overlay (Chapter 6 / Overlay using vector data)
– Miten Huisman ja de By kirjassa selitetään vektori overlay (6.3. Vector overlay operations)

25.11.2013

1. Primääriset ja sekundääriset tietolähteet
2. Rasterianalyysiin perustuvat naapurustofunktiot
3. Topologia

Syksy 2012

1. Paikkatietojärjestelmän päätehtävät
2. Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
3. Inspire-direktiivi ja sen merkitys Suomen paikkatietoon
4. Vektoridata-analyysit Jensen & Jensenin mukaan

7.12.2009

1. Vastaa Heywood et. al. mukaan: Datansyöttömetodit ja datan editointi.
2. a) GPS. Käyttö, sovellukset ja virhelähteet
b) Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
c) Päällekkäisyys- (map overlay) ja bufferointi analyysit GIS järjestelmässä.

22.2.08

1. Spatiaaliset data mallit ja rakenteet (spatial data models and structures)
2. Spatiaalinen interpolointi

???

1. Kirjan mukaan selitä mitä on pintamallintaminen (tai jotain vastaavaa)
2. a) tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
b) INSPIRE
c) Vektoriaineistojen primaariset ja sekundaariset keruutavat

MAA-234 Kirjakori: Kehitysmaantiede

MAA-234 Kirjakori: Kehitysmaantiede

VANHOJA KYSYMYKSIÄ (KIRJALLISUUTENA POTTER, VUORISTO & WILLIAMS):

21.8.2015

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Löytönen)
1. Elämää Etelässä
2. Matkailija kuluttajana
3. Oseania

26.1.2015

1. Mikä on maantieteilijän panos kehitystutkimukseen
2. Human development index
3. Ruohonjuuritason kehitystä – desentralisaatio

Potter:
1. Tuontia korvaava teollisuus. Mitä sillä ymmärretään ja mikä merkitys sillä on kehitysmaissa?
2. Mitkä tekijät vaikuttavat modernisaatioon kehitysmaissa, kun puhutaan modernisaatiopinnoista (modernisation surfaces)? Mainitse esimerkkejä.

Vuoristo:
1. Mitä on kongressimatkailu ja miten se eroaa massamatkailusta
2. Matkailun paine eli TIR-indeksi

Potter ja Vuoristo:
1. Metropolialueiden kasvu ja kehitys kehitysmaissa. Mainitse 3 esimerkkiä.
2. Maapallo on suhteellisesti “kutistunut”. Miten ilmiötä on kuvattu aika-tila-ulottuvuudella Potterin kirjassa?

1. Määrittele Kauko-Itä. Mihin perustuu alueen matkailupotentiaali?
2. Matkailualueen kehityskaavio.

1. Markkinavetoinen kehitys (market-led developing)
2. Väli-Amerikka matkailukohteena tai maana tai vastaavaa. Alueen uhat ja mahdollisuudet.

19.4.2013

1. Elämää etelässä (living in the South)
2. Siirtomavallan loppuminen ja sen vaikutukset (decolonialisation and its consequences)

Vuoristo
3. Matkailualueiden syntymisen edellytykset
4. Euroopan matkailumaantieteelliset alueet

22.2.2013

Williams et al.
1. Etelä Pohjoisesta käsin (Viewing the South from the North)
2. Elämää Etelässä (Living in the South)

Vuoristo
3. Pohjois-Amerikka matkailualueena
4. Vetovoiman (tarjontapotentiaalin) aluerakenteet

25.01.2013 Vuoristo & Williams

1. Markkinavetoinen kehitys – Marked led development
2. Elämää etelässä – Living in the south
3. Väli-Amerikka matkailualueena
4. Matkailualueen muodostumisen edellytykset (tai vastaavaa)

21.9.2012

1. P-Afrikka ja Lähi-Itä matkailualueena
2. Kulttuuriympäristöt(?) attraktioina
3. Globaali etelä globaalissa taloudessa (tms.)
4. Markkinavetoinen kehitys

Vuoristo
1. Matkailumaan sisäinen regionalismi
2. Väli-Amerikka matkailualueena

 

Kehitysmaantieteen syventävä kirjallisuus
Scheyvens & Storey, Power, Robinson

1) Key challenges facing researchers in field and strategies to deal with them
2) Present the theoretical grounds of political ecology
3) Describe the concepts of Orientalism & Tropical geographies

MAA-107 Miljögeografi

MAA-107 Miljögeografi

Tälle kurssille ei toistaiseksi ole vielä tärppejä. Muistathan käydä kommentoimassa tentin suoritettuasi – pistetään hyvä kiertämään! 🙂