EGEA på svenska

Vad är EGEA Europe?

EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers) är en politiskt obunden organisation för geografistuderande och nyutexaminerade geografer. EGEA grundades år 1988 och har sitt juridiska säte i Utrecht i Nederländerna. År 2020 består EGEA av 90 lokala sektioner (eng. entity) över hela Europa. Administrativt är EGEA indelat i fyra regioner och EGEA Helsinki hör till regionen North & Baltic. Regionerna är inte begränsande utan utbyten och andra evenemang ordnas även utanför den egna regionens gränser. EGEA fungerar som en takorganisation för geografistuderande i Europa.

De studerande träffar varandra genom olika verksamhetsformer såsom kongresser, utbyten, seminarier och fester. Varje år ordnas fyra regionala kongresser på våren och en årskongress på hösten i vilka deltar 80 till 200 studerande.

Ett utbyte går ut på att en grupp från två lokala sektioner besöker varandra turvis under till exempel en veckas tid. Under veckan står värden för program, husrum och mat. Under seminarier samlas man kring ett gemensamt geografirelaterat tema. För mera information se EGEA Europes hemsida (på engelska).

Vad är EGEA Helsinki ?

EGEA Helsingfors är en lokal EGEA-sektion (entity) för geografistuderande och geografiintresserade vid Helsingfors universitet. Föreningen grundades officiellt på hösten 2005. Flera helsingforsare har deltagit i olika kongresser och några utbyten. EGEA Helsingfors ordnade North & Baltic Regional Congress i Lammi på våren 2006, vilket krävde organiserade former.
EGEA Helsingfors lokala verksamhet fungerar i huvudsak på finska och enligt situation på engelska eller svenska.  EGEA Europes officiella språk är engelska.