EGEAn toiminta

EGEAn toiminta

EGEAn toimintaan voit lähteä mukaan milloin vaan, silloin kun sinua kiinnostava tapahtuma sopii kalenteriisi. Rekisteröidy ajoissa ennen tapahtumaan osallistumista Egea.eu -nettisivulla, jotta voit ilmoittautua tapahtumiin. Oikeastaan kannattaa hoitaa se vaikka heti täällä.

Pääosassa EGEA-toimintaa ovat vaihdot ja kongressit, joista on alempana tarkemmat kuvaukset. Niiden lisäksi EGEAn jäsenjaostot järjestävät vuodessa useita tapahtumia, joiden teema voi olla enemmän tai vähemmän tieteellinen, tai liittyä puhtaasti matkailuun paikallisten opiskelijoiden seurassa. Vuonna 2018 EGEA Helsinki järjesti suositun Lapland Experiencen Kilpisjärvellä, ja muut jaostot ovat järjestäneet esimerkiksi vuosittaisia viikonlopputapahtumia niin kaupungeissa kuin syrjäkylissä, ja kenttätöitä sisältäviä tieteellisiä tapahtumia luonnon helmassa. Näitä tapahtumia kannattaa seurata EGEAn nettisivujen Activities-kalenterista.

EGEAn toimintaan kuuluu lisäksi muita tempauksia. Vuosittain järjestetään niin maantiedettä tieteenalana kuin yhteishenkeä nostattavia tapahtumia, kuten Geography Awareness Week, tai EGEA Penpal -projekti. Voisi sanoa, että laajasta toimintavalikoimasta löytyy kaikille jotakin.

Kongressit

EGEAn jaostot ympäri Eurooppaa järjestävät vuosittain viisi kongressia:
syksyisin vuosikongressin ja keväisin neljä aluekongressia.
Kongresseihin osallistuu noin 50–200 maantieteen opiskelijaa ympäri Eurooppaa, ja ne kestävät yleensä 5-7 päivää. Kongressien ohjelmaan kuuluu tyypillisesti työpajoja, ekskursioita, luentoja, järjestön virallisia kokouksia, iltaohjelmaa ja paljon muuta!

Ilmoittautuminen
Kuten muihinkin kansainvälisiin tapahtumiin (ei vaihdot), kongresseihin ilmoittaudutaan egea.eu -sivustolla. Ilmoittautumisjärjestyksellä ei kuitenkaan ole merkitystä siinä, ketkä kongressiin pääsevät, sillä ilmoittautumisajan päätyttyä EGEA Helsingin CP:t päättävät, missä järjestyksessa jaostomme jäsenet pääsevät osallistujiksi (priority list), jotta sekä uudemmat että vanhemmat jäsenet pääsevät mukaan.

EGEA on jaettu neljään alueeseen: North and Baltic Region (NBRC), Eastern Region, Western Region ja European Mediterranean Region (EuroMed). Kullakin alueella järjestetään vuosittain oma aluekongressi ja järjestäjänä toimii jokin alueen jaostoista. Kongressit edistävät alueiden sisäistä yhteydenpitoa ja niissä järjestetään alueen jaostojen yhteinen kokous, Regional Meeting. EGEA Helsingin jäsenet voivat osallistua mihin tahansa neljästä aluekongressista. Osallistujavalinnoissa priorisoidaan hieman kyseessä olevan alueen jaostoja, mutta yleensä helsinkiläisille on riittänyt ainakin 1-2 paikkaa jokaiseen kongressiin.

EGEAn vuosikongressi on EGEA-vuoden päätapahtuma. Sen tarkoituksena on koota kaikki jaostot yhteiseen tapaamiseen alueesta riippumatta. Vuosikongressissa pidetään EGEAn yleiskokous (General Assembly), jossa tehdään EGEAn tärkeimmät päätökset. Muiden päätösten ohessa GA:ssa sovitaan mm. seuraavan vuoden vuosikongressin järjestävä jaosto sekä nimitetään uusi EGEAn hallitus (Board of EGEA). Vuosikongressiin on viime vuosina päässyt osallistumaan 1-4 helsinkiläistä.

Kongresseissa oppii uusien asioiden ja työskentelytapojen ohella tuntemaan paljon uusia ihmisiä. Erityisesti vuosikongresseissa, joihin osallistuu 100–200 maantieteen opiskelijaa tai nuorta maantieteilijää ympäri Eurooppaa, on vaikea olla tutustumatta muihin egealaisiin. On hyvin tavallista, että kongresseissa alkaneita ystävyyssuhteita syvennetään myöhemmin EGEA-vaihtojen ja muiden tapahtumien kautta.

Vaihdot

EGEA-vaihdot ovat mitä mainioin tapa matkustaa sekä tutustua muihin maantieteen opiskelijoihin eri puolilta Eurooppaa. Vaihdossa yleensä kaksi EGEAn jaostoa vierailee toistensa luona vajaan viikon ajan. Vaihto koostuu kahdesta osasta molempien jaostojen luona, jonka aikana vaihtoon osallistuvat esittelevät kotipaikkaansa ja yliopistoaan vieraileville opiskelijoille sekä majoittavat nämä luonaan.

Majoittava taho huolehtii vierailijoiden majoituksesta, ruokailuista, sekä etukäteen suunnittelemansa ohjelman toteutuksesta. Tavallisesti vaihtoon osallistuu 4–8 henkeä molemmista jaostoista. Molemmat vaihtojen osuudet järjestetään yleensä puolen vuoden sisällä toisistaan.

Käytännössä vaihto toteutetaan niin, että jokainen vaihtoon osallistuva jäsen saa huolehdittavakseen yhden vieraan, joka asuu hänen luonaan. Mikäli olet kiinnostunut vaihdosta, mutta sinulla ei ole majoittamismahdollisuutta, on se myös useimmiten mahdollista. Vaihdon aikana vieraat viedään tutustumaan erilaisiin maantieteellisesti kiinnostaviin kohteisiin. Ohjelmassa voi olla mm. vierailu maantieteen laitokselle, kaupunkikierros, luontokohteita, museovierailuja – viihdettä ja iltaohjelmaa unohtamatta. Suosittuja ovat vierailijoiden joukossa olleet muun muassa Cafe Regatta ja suomalainen sauna.

Vastavuoroisesti vaihdon toisessa osuudessa majoittajana toimii toinen jaosto, joka järjestää ja tarjoaa ohjelman vieraileville EGEA Helsingin jäsenille. Matkat vaihtokohteeseen täytyy jokaisen osallistujan maksaa itse, mutta tämän jälkeen majoittajat huolehtivat kaikesta.

EGEA Helsingin CP sopii vuosittain vaihdot eri jaostojen välillä ja hänelle on myös mahdollista ehdottaa vaihtokohteita. Tulevista vaihdoista ilmoitetaan EGEA Helsingin toimesta MaO ry:n sähköpostilistalla sekä EGEA Helsingin Facebook-ryhmässä. Ilmoittautumisajan päätteeksi EGEA Helsingin CP:t päättävät osallistujalistasta ja jonotuspaikoista. Valinnoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan suosimaan ensikertalaisia. Jokaiseen vaihtoon pyritään myös valitsemaan vähintään yksi EGEA:n toimintaan perehtynyt henkilö, joka huolehtii ja tukee vaihdon käytännön järjestelyissä.
Vaihtoon osallistuvat EGEA Helsinkiläiset saavat toiminnan tueksi vaihtotuen, jonka suuruus on yhteensä joitakin kymmeniä euroja. Vaihtotuella pyritään kattamaan kustannuksia Helsingin päässä, kuten matkakorttimaksuja. Vaihtotuen jälkeen koko vaihdosta on yleensä jäänyt osallistujille maksettavaa noin 50 euroa sekä matkat vaihtokohteeseen.