Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2022

(Postiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

Huvipäällikköt: Rosa Selenius, Kerttu Mäcklin, Eeva Raki, Milja Mäki-Rahkola
Huvipäällikköt vastaavat fuksisyksyn ulkopuolisten tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Leo Mäklin, Saara Aaltonen, Heikki Paulamäki, Camilla Johansson
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Keittiömestarit: Aleta Friman, Heta Suutari, Elida Peuhu, Senja Mäkiaho
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n
keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Aapo Keinänen, Erkki Järvinen, Eero Turkki, Amanda Salmensuu
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Sarianna Waldén
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Ossi Hentunen
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinnista yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Jonna Rönn
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen sekä MaO:n opintotyöryhmän (MOT) koordinointi.

Hyvinvointivastaavat: Sanya Schubak, Heta Suutari

Kulttuurivastaavat: Helmi Savolainen, Ilari Leino, Sirkku Pieniniemi, Heta Ikonen, Nelli Vasse
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Somevastaavat: Senja Mäkiaho, Lotta Mattila, Lotta Sainio
Somevastaavat pitävät MaO:n näkyvyyttä yllä päivittämällä sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja Facebook-sivua.

Valokuvausvastaavat: Katri Hämäläinen, Siiri Kokkonen, Mikko Kangasmaa

Mantun päätoimittaja ja taittajat: Seeti Haapanen ja Riina Korhonen
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten luettavaksi.

Ekskursiovastaava: Emma Ward
Ekskursiovastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin.

Kansainvälisyysvastaava: Paola Stenvall
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaava: Mikko Kangasmaa
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Aapo Keinänen, Lotta Mattila ja Kerttu Mäcklin
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Matluvastaava: Maria Tuomola
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava:  Camilla Johansson
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Ympäristövastaavat:  Olivia Timisjärvi, Tapio Turpeinen

Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Alumnivastaava: Vivi Tarkka

Alumnivastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja alumnien välillä.

Yhdenvertaisuusvastaavat ja häirintäyhteyshenkilöt:  Tia-Maria Liljeroos, Siiri Saloranta, Paola Stenvall
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava (entinen ja laajennettu LOIMU-vastaava): Leo Niemi ja Ilari Leino
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

Egea-vastaavat: Ossi Hentunen, Sarianna Waldén
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Huvityöryhmä:
Maria Tuomola, Tapio Turpeinen, Ossi Hentunen, Vilma Kaukavuori, Inka Tuiskula, Anni Leppä, Riina Korhonen, Camilla Johansson, Senja Mäkiaho, Antti Paakkari, Elias Hirvikoski, Matias Hytti, Juho Halonen, Lotta Mattila, Elena El Founti, Siiri Kokkonen, Saara Aaltonen, Elsa Pakkanen, Sarianna Waldén, Elida Peuhu, Heta Suutari, Olivia Timisjärvi, Salla Kärkkäinen, Laura Hynynen, Mikko Kangasmaa, Lotta Puodinketo, Katri Hämäläinen

Mantun toimitus:
Vivi Tarkka, Vilma Kaukavuori, Julia Salmi, Emma Taalikka, Pasi Okkonen, Tapio Turpeinen, Elias Hirvikoski, Ilari Leino, Sarianna Waldén, Laura Hynynen, Salla Kärkkäinen

MaO:n opintotyöryhmä (MOT):
Siiri Saloranta, Vilma Kaukavuori, Vivi Tarkka, Elias Hirvikoski, Olivia Halme, Kirsi Ylinen, Riina Korhonen, Pasi Okkonen, Inka Tuiskula, Aapo Keinänen

EGEA-työryhmä:

Sirkku Pieniniemi, Ilari Leino, Elias Hirvikoski, Tapio Turpeinen, Lotta Mattila, Senja Mäkiaho, Camilla Johansson, Siiri Kokkonen, Kerttu Mäcklin, Saara Aaltonen, Aapo Keinänen