Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2023

(Sähköpostiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

Huvipäälliköt: Benjamin Lamberg, Emmi Nieminen, Enni Poti, Timo Rantala
Huvipäällikköt vastaavat fuksisyksyn ulkopuolisten tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Joona Korhonen, Kiia Korpinen, Anna Liljefors, Joonas Lipponen
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Keittiömestarit: Siiri Laiho, Tuuli Vallinoja, Vilma Valto
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Leo Mäklin, Tuomas Hartikainen, Heikki Paulamäki, Kerttu Rinkinen, Olivia Timisjärvi
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Heta Suutari
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Olivia Timisjärvi
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinnista yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Nelli Vasse
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen sekä MaO:n opintotyöryhmän (MOT) koordinointi.

Hyvinvointivastaavat: Sirkku Pieniniemi, Eeva Raki
Hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia aktiivien hyvinvoinnista järjestämällä erilaisia hyvinvointitapahtumia, sekä toteuttamalla esimerkiksi hyvinvointikyselyitä.

Kulttuurivastaavat: Ossi Hentunen, Matias Hytti, Milja Mäki-Rahkola, Antti Ryynänen, Lotta Sainio
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Somevastaavat: Sofia Salonen, Tyyne Turunen
Somevastaavat pitävät MaO:n näkyvyyttä yllä päivittämällä sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja Facebook-sivua.

Valokuvausvastaavat: Katri Hämäläinen, Sini Koskela, Mikko Kangasmaa, Anna Liljefors, Lotta Mattila
Valokuvausvastaavat osallistuvat MaO:n tapahtumiin tarvittaessa valokuvaajina, ja ylläpitävät MaO:n valokuvakansioita Drivessa.

Visuaalivastaavat: Siiri Kokkonen, Roope Vainio
Visuaalivastaavat puuhailevat ainejärjestön visuaalisella puolella, eli taiteilevat mm.  haalarimerkkejä, tapahtumakuvia sekä kuvituksia Mantuun.

Mantun päätoimittaja ja taittajat: Siiri Saloranta, Matias Heikkilä, Roope Vainio
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten luettavaksi.

Ekskursio- ja yritysyhteistyövastaavat: Matias Hytti, Paola Stenvall, Emma Ward
Ekskursio- ja yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin, sekä mahdollisten sponsorien hankkiminen.

Kansainvälisyysvastaavat: Kerttu Mäcklin, Lucas Yoni
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaava: Mikke Plattonen
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Camilla Johansson, Siiri Kokkonen, Senja Mäkiaho, Joel Schüle
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Matluvastaava: Jonna Rönn
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava:  Joonas Lipponen
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Ympäristövastaavat:  Saara Aaltonen, Katri Hämäläinen, Elida Peuhu, Vilma Rajasuu
Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Alumnivastaavat: Elias Hirvikoski, Siiri Saloranta
Alumnivastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja alumnien välillä.

Yhdenvertaisuusvastaavat ja häirintäyhteyshenkilöt:  Elena El Founti, Paola Stenvall, Heta Suutari
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava: Tia-Maria Liljeroos
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

EGEA-vastaavat: Aapo Keinänen, Lotta Mattila, Kerttu Mäcklin, Sirkku Pieniniemi
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Vuosijuhlamestarit: Siiri Saloranta, Rosa Selenius, Lotta Mattila, Heta Suutari
Vuosijuhlamestarit vastaavat vuosijuhlajärjestelyistä, työryhmien organisoinnista ja juhliin liittyvästä tiedottamisesta.

Huvityöryhmä:
Elias Hirvikoski, Katri Hämäläinen, Eeva Raki, Anni Leppä, Jonna Rönn, Leo Mäklin, Saana Järvinen, Rosa Selenius, Elida Peuhu, Siiri Kokkonen, Camilla Johansson, Vilma Rajasuu, Heta Suutari, Olivia Timisjärvi, Ossi Hentunen, Mikke Plattonen, Kerttu Mäcklin, Lotta Mattila, Nelli Vasse, Antti Ryynänen, Enni Poti, Emmi Nieminen, Erkki Järvinen, Milja Mäki-Rahkola, Tapio Turpeinen, Lauri Silvennoinen, Antti Paakkari, Elena El Founti, Mikko Kangasmaa, Sarianna Waldén, Siiri Saloranta, Heta Ikonen

Mantun toimitus:
Tia-Maria Liljeroos, Elias Hirvikoski, Siiri Saloranta, Ossi Hentunen, Roope Vainio, Antti Ryynänen, Lucas Yoni, Ilari Leino, Sirkku Pieniniemi, Matias Heikkilä, Elena El Founti, Sarianna Waldén, Mikko Kangasmaa

MaO:n opintotyöryhmä (MOT):
Siiri Saloranta, Elias Hirvikoski, Jonna Rönn, Nelli Vasse, Rosa Selenius, Paola Stenvall, Leo Mäklin, Mikko Kangasmaa, Kerttu Mäcklin, Emilia Halmes, Sarianna Waldén 

EGEA-työryhmä:
Elias Hirvikoski, Saana Järvinen, Camilla Johansson, Siiri Kokkonen, Rosa Selenius, Nelli Vasse, Anna Liljefors, Joel Schüle, Tapio Turpeinen, Milja Mäki-Rahkola, Emilia Halmes, Sarianna Waldén, Mikko Kangasmaa