Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2024

(Sähköpostiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

Huvipäälliköt: Siiri Laiho, Vilma Valto, Tuuli Vallinoja ja Joonas Lipponen
Huvipäällikköt vastaavat fuksisyksyn ulkopuolisten tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Aapeli Leppä, Sampo Väätäjä, Ossi Hentunen ja Weidi Zhong
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Keittiömestarit: Anna Liljefors, Enni Poti ja Emmi Nieminen
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Sofia Salonen, Antti Pihlavisto, Krista Hakala, Ville Jokela ja Tytti Nyrönen
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Tuuli Vallinoja
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Kirsi Ylinen
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinnista yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Tia-Maria Liljeroos
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen sekä MaO:n opintotyöryhmän (MOT) koordinointi.

Hyvinvointivastaavat: Kerttu Rinkinen, Heikki Paulamäki, Tuomas Hartikainen, Eeva Raki ja Sirkku Pieniniemi
Hyvinvointivastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia aktiivien hyvinvoinnista järjestämällä erilaisia hyvinvointitapahtumia, sekä toteuttamalla esimerkiksi hyvinvointikyselyitä.

Kulttuurivastaavat: Antti Ryynänen, Sarianna Waldén, Camilla Johansson ja Laura Kaapu 
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Somevastaavat: Krista Hakala, Veera Matikainen ja Sofia Miettinen 
Somevastaavat pitävät MaO:n näkyvyyttä yllä päivittämällä sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja Facebook-sivua.

Valokuvausvastaavat: Vilma Valto, Sini Koskela ja Lotta Mattila 
Valokuvausvastaavat osallistuvat MaO:n tapahtumiin tarvittaessa valokuvaajina, ja ylläpitävät MaO:n valokuvakansioita Drivessa.

Visuaalivastaavat: Siiri Kokkonen, Eeva Raki ja Stella Rinta-Jouppi
Visuaalivastaavat puuhailevat ainejärjestön visuaalisella puolella, eli taiteilevat mm.  haalarimerkkejä, tapahtumakuvia sekä kuvituksia Mantuun.

Mantun päätoimittaja ja taittajat: Roope Vainio ja Matias Heikkilä
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten luettavaksi.

Ekskursio- ja yritysyhteistyövastaavat: Matias Hytti, Katri Hämäläinen, Anni Leppä ja Lotta Mattila 
Ekskursio- ja yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin, sekä mahdollisten sponsorien hankkiminen.

Kansainvälisyysvastaava:  Lucas Yoni
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaava: Veeti Sihvola
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Leo Mäklin, Emma Ward, Heta Suutari ja Olivia Timisjärvi
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Matluvastaava: Jonna Rönn
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava:  Ossi Hentunen
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Ympäristövastaavat: Eveliina Kuparinen, Rosa Selenius, Katri Hämäläinen ja Petra Männikkö
Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Alumnivastaavat: Elias Hirvikoski, Siiri Saloranta, Kirsi Ylinen, Mikko Kangasmaa ja Emma Ward 
Alumnivastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja alumnien välillä.

Yhdenvertaisuusvastaavat ja häirintäyhteyshenkilöt: Olivia Timisjärvi, Siiri Laiho ja Eveliina Kuparinen 
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava:  Joona Korhonen
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

EGEA-vastaavat: Aapo Keinänen, Lotta Mattila, Anna Liljefors, Siiri Kokkonen, Joel Schüle ja Kerttu Mäcklin
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Vuosijuhlamestarit: Siiri Saloranta, Siiri Laiho, Olivia Timisjärvi, Anna Liljefors
Vuosijuhlamestarit vastaavat vuosijuhlajärjestelyistä, työryhmien organisoinnista ja juhliin liittyvästä tiedottamisesta.

Huvityöryhmä:
Rosa Selenius, Leo Mäklin, Olivia Timisjärvi, Heta Suutari, Heikki Paulamäki, Tuomas Hartikainen, Lotta Mattila, Saana Järvinen, Nelli Vasse, Anna Liljefors, Emmi Nieminen, Enni Poti, Eveliina Kuparinen, Timo Rantala, Kiia Korpinen, Tyyne Turunen, Ville Jokela, Eeva Raki, Katri Hämäläinen, Anni Leppä, Elida Peuhu, Siiri Kokkonen, Kerttu Mäcklin, Siiri Hoppula, Antti Paakkari, Elena El Founti, Lauri Silvennoinen, Antti Ryynänen, Camilla Johansson ja Heta Ikonen

Mantun toimitus:
Tatu Jentze, Elias Hirvikoski, Sarianna Waldén, Heikki Paulamäki, Tia-Maria Liljeroos, Lotta Mattila, Nelli Vasse, Siiri Saloranta, Antti Ryynänen, Ilari Leino, Elena El Founti, Lucas Yoni, Joonas Lipponen, Katri Hämäläinen ja Eeva Raki

MaO:n opintotyöryhmä (MOT):
Tatu Jentze, Elias Hirvikoski, Tia-Maria Liljeroos, Rosa Selenius, Nelli Vasse, Siiri Saloranta, Kirsi Ylinen, Anna Liljefors, Paola Stenvall ja Joona Korhonen.

EGEA-työryhmä:
Antti Ryynänen, Camilla Johansson, Sarianna Waldén, Saana Järvinen, Eveliina Kuparinen, Petra Männikkö ja Katri Hämäläinen

KV-työryhmä
Olivia Timisjärvi, Tia-Maria Liljeroos, Nelli Vasse, Anna Liljefors ja Kerttu Mäcklin