Aktiivivirat

MaO:n vastaavat 2021

(Postiosoitteet useimmiten: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi)

Huvipäällikköt: Ilari Leino, Elena El Founti, Lotta Mattila
Huvipäällikköt vastaavat tapahtumien järjestämisestä yhdessä huvityöryhmän kanssa.

Tilamestarit: Erkki Järvinen, Antti Paakkari, Roni Kurvinen, Helmi Leinonen
Tilamestarit vastaavat juhlien virvoketarjonnasta ja ovat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Keittiömestarit: Joona Loukkola, Jonna Rönn, Amanda Salmensuu, Lotta Puodinketo, Iiris Turunen
Keittiömestareiden tehtäviin kuuluu ruokapuolen hoitaminen erilaisiin tapahtumiin, sekä MaO:n
keittiöstä huolehtiminen.

Liikuntavastaavat: Leo Niemi, Edvin Väänänen
Liikuntavastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n liikuntavuorojen järjestäminen, sekä toimiminen
kapteenina MaO:n joukkueessa Helsingin yliopiston ainejärjestöjen välisissä sarjapeleissä.

Tuutorivastaava: Elias Hirvikoski
Tuutorivastaavalla on päävastuu kaikesta tuutoritoimintaan liittyvästä, kuten tuutorikoulutuksista ja fuksisyksyn organisoinnista koko tuutoriporukan voimin.

Fuksivastaava: Aapo Keinänen
Fuksivastaava huolehtii tuutoroinninsta yhdessä tuutorivastaavan kanssa.

Opintovastaava: Siiri Saloranta
Opintovastaavan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi erilaisten opintotilaisuuksien järjestäminen sekä MaO:n opintotyöryhmän (MOT) koordinointi.

Hyvinvointivastaava: Sanya Schuback

Kulttuurivastaavat: Sirkku Pieniniemi, Elina Huhtinen
Kulttuurivastaava järjestää vaihtelevasti erilaisia kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita MaO:n jäsenille aina museonäyttelyistä elokuvailtamiin.

Somevastaavat: Tapio Turpeinen, Sarianna Waldén
Somevastaavat pitävät MaO:n näkyvyyttä yllä päivittämällä sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja Facebook-sivua.

Valokuvausvastaavat: Maria Tuomola, Ella Kimari

Mantun päätoimittaja ja taittajat: Joonatan Reunanen, Alex Naumanen, Johanna Mölsä, Sini Ahtinen
Mantun päätoimittajien tehtäviin kuuluu ainejärjestölehden tekstien tuottamien ja ideointi yhdessä toimituksen kanssa sekä lehden taittaminen ja varmistaminen, että se ilmestyy MaOlaisten luettavaksi.

Alumnivastaava: Inka Tuiskula
Alumnivastaava pitää yhteyttä jo valmistuneisiin maantieteilijöihin ja järjestää heille ja opiskelijoille yhteisiä tapahtumia.

Ekskursiovastaavat: Ossi Hentunen, Matias Hytti, Mikko Kangasmaa
Ekskursiovastaavan tehtäviin kuuluu vierailujen järjestäminen esimerkiksi kiinnostaviin yrityksiin ja erilaisiin kulttuuririentoihin.

Kansainvälisyysvastaava: Anna Nuutinen
KV-vastaavat ovat kansainvälisten opiskelijoidemme tuki ja linkki muihin opiskelijoihin. He huolehtivat siitä, että kaikki tiedotus tulee myös englanniksi, ja että kansainväliset opiskelijamme ovat tietoisia tapahtumista. KV-vastaavat toimivat myös kv-tuutoreina.

IT-vastaava: Pasi Okkonen
It-vastaavan vastuuseen kuuluu pääasiassa sähköpostilistojen päivystäminen ja verkkosivun sekä tarvittaessa sosiaalisen median sekä Google -tilin hallinnointia.

Retkivastaavat: Ossi Hentunen, Matias Hytti, Mikko Kangasmaa, Kirsi Ylinen
Retkivastaavien tehtäviin kuuluu kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisten opintoretkien järjestäminen kaikkien MaOlaisten iloksi.

Vuosijuhlamestari (50-vuotisvuosijuhlat): Olivia Halme
Vuosijuhlamestarin tehtävä on huolehtia, että vuosijuhlat järjestetään. Tehtävä suoritetaan yhdessä erillisen vujutyöryhmän kanssa, joka koostuu vapaaehtoisista huvityöryhmäläisistä.

Matluvastaava: Kirsi Ylinen
Vastuuseen kuuluu yhteydenpito tiedekuntajärjestöömme Matluun, ja kuuluminen myös Matlun hallitukseen helpottaa tätä huomattavasti.

Klusterivastaava: Roni Kurvinen
Klusterivastaavat pitävät huolta klusteriin liittyvistä asioista ja käyvät Leppätalokomitean kokouksissa.

Ympäristövastaavat: Emma Ward, Jonna Rönn
Ympäristövastaava tarkastaa järjestön ympäristöohjelman ja valvoo sen toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista ympäristöä koskevista tapahtumista ja uutisista.

Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhteyshenkilö: Vilma Kaukavuori
Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi henkilö välittää tietoa kiinnostavista tasa-arvoa koskevista tapahtumista ja uutisista.

Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä, jos on kokenut fyysistä tai sanallista häirintää tai muuta asiatonta kohtelua, kuten kiusaamista. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat ehdottomasti luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Työelämävastaava (entinen ja laajennettu LOIMU-vastaava): Kirsi Ylinen
Työelämävastaava toimii MaO:n yhteyshenkilönä yrityksiin, ammattiliittoihin ja tieteellisiin seuroihin tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden yhteyksiä työmaailmaan.

Egea-vastaava: Elias Hirvikoski, Anttoni Tumanoff
Egea-vastaavan tehtäviin kuuluu MaO:n ja Egean välisten suhteiden ylläpito ja kaikenlaisten Egeajuttujen markkinoiminen.

Huvityöryhmä:
Inka Tuiskula, Maria Tuomola, Lauri Silvennoinen, Sarianna Waldén, Vivi Tarkka, Joona Loukkola, Tapio Turpeinen, Eemil Sillankorva, Vilma Kaukavuori, Kirsi Ylinen, Alvari Ilvesniemi

Mantun toimitus:
Ella Kimari, Pasi Okkonen, Eveliina Sirola, Vilma Kaukavuori, Onni Pörhölä, Vivi Tarkka, Sarianna Waldén, Oula Inkeröinen

MaO:n opintotyöryhmä (MOT):
Vilma Kaukavuori, Olivia Halme, Sanya Schubak, Julia Salmi, Iivari Laaksonen, Jouko Lappalainen, Oula Inkeröinen, Eveliina Sirola, Varpu Savolainen

50-vuotisvuosijuhla työryhmä:
Sanya Schubak, Jouko Lappalainen, Inka Tuiskula, Oula Inkeröinen, Eemil Becker, Matias Hytti, Amanda Ojasalo, Vivi Tarkka, Saaga Laapotti, Emma Taalikka, Heta Rantakallio, Tapio Turpeinen, Emma Ward, Alvari Ilvesniemi, Elena El Founti, Vilma Kaukavuori, Sarianna Waldén, Lauri Silvennoinen, Sirkku Pieniniemi, Pasi Okkonen, Jonna Rönn, Varpu Savolainen, Joona Loukkola, Kirsi Ylinen, Aapo Keinänen, Lotta Mattila, Ossi Hentunen, Ilari Leino, Iivari Laaksonen, Vilma Koljonen, Oskar Tuomaala, Leo Niemi, Amelia Cardwell, Sonja Nylund, Alex Naumanen, Julia Salmi