Ainejärjestötoiminnan opintopisteet

Ainejärjestötoiminnan opintopisteet

Hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta voidaan myöntää 2–5 opintopistettä jokaista tutkintoa kohden. Samassa toimielimessä tai järjestötehtävässä toimimisesta voi saada opintopisteitä vain kerran. Yli kymmenen vuotta aikaisemmin hankittua osaamista ei huomioida.

Opintopisteitä varten sinun tulee toimittaa hakemus sekä MaO:n myöntämä virallinen todistus tiedekunnan opiskelijapalvelupisteeseen. Ota sähköpostitse yhteyttä MaO:n puheenjohtajaan saadaksesi todistuksen. Lisätietoa opintopisteiden hakemisesta löydät täältä.

Opintopisteiden määrä

Hallituksen jäsen: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä jäsenenä (1 op), vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi puheenjohtajana, taloudenhoitajana tai sihteerinä (2 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista

Aktiivi (eli virkailija): vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä virkailijana (1 op), edellytetään määriteltyjä tehtäviä ja aktiivista toimintaa (esim. tapahtumien järjestäminen)

Opintopisteisiin oikeuttavat MaO:n virat

Opintopisteiden eteen on tietysti pitänyt tehdä töitä. Mikäli on ollut vuoden aikana aktiivinen tapahtumajärjestäjä tai muuten erittäin aktiivisesti edesauttanut MaO:n toimintaa (esimerkiksi IT-vastaava), voi seuraavista aktiiviviroista saada opintopisteitä:

Huvipäällikkö, tilamestari, keittiömestari, liikuntavastaava, fuksivastaava, kulttuurivastaava, Mantun päätoimittaja, Mantun taittaja, alumnivastaava, ekskursiovastaava, IT-vastaava, retkivastaava, työelämävastaava, Egea-vastaava

Lisätietoa:

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/hallinto-ja-opiskelijajarjestotoiminta-osana-opintojasi