Edunvalvonta

Opintovastaava ja opintotyöryhmä

Opintoasioita MaO:ssa hoitaa opintovastaava Nelli Vasse (nelli.vasse[at]helsinki.fi). Opintovastaavaan voi olla yhteydessä opintoihin liittyvissä pulmissa, joita haluaisi välittää eteenpäin henkilökunnalle.

Jos opintoasiat ja niihin vaikuttaminen kiinnostaa, liity MOT-ryhmään eli Maantieteen opiskelijat ry:n opintotyöryhmään! MOT:issa käydään ajankohtaista keskustelua opintoasioista.

Jos haluat antaa palautetta opintoihin liittyvistä aiheista, täytä MaO ry:n palautelomake, käänny rohkeasti opetushenkilökunnan puoleen tai lähetä palautteesi johtoryhmän opiskelijaedustajille.

Mikä ihmeen johtoryhmä?

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä toimii myös opiskelijaedustajia. Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Maantieteen koulutusohjelmien johtoryhmä eli tutummin jory kokoustaa noin kerran kuukaudessa, ja opiskelijaedustajien tehtävänä on tuoda esiin opiskelijoilta nousseita kysymyksiä ja ajatuksia kokouksissa, ja toisaalta toimia viestinviejänä myös toiseen suuntaan, henkilökunnalta opiskelijoille.

Mantsan joryssa opiskelijoita edustavat opiskelijaedustajat

Heta Suutari (heta.o.suutari@helsinki.fi)

Rosa Selenius (rosa.selenius@helsinki.fi)

Nelli Vasse (nelli.vasse@helsinki.fi)

Elias Hirvikoski (elias.hirvikoski@helsinki.fi)

Siiri Saloranta (siiri.saloranta@helsinki.fi)

Kirsi Ylinen (kirsi.ylinen@helsinki.fi)

Mikäli siis herää mitä tahansa ideoita, huolia, kysymyksiä, joista toivoisit, että johtoryhmässä keskusteltaisiin, niin ota yhteyttä opiskelijaedustajiin! Aiheet voivat liittyä mihin tahansa opiskelijoiden hyvinvoinnista opintojen käytännön järjestelyihin.

Kokouksista tiedotetaan mao-listalla ja Facebookin MaO ry -ryhmässä. Mikäli haluat sukeltaa opintoasioihin syvemmälle, tervetuloa liittymään MOT – Maantieteen Opiskelijat ry:n opintotyöryhmään! Mottiin tulee yhteenvedot joryn kokouksissa käsitellyistä asioista.