Kurssit – kandi

Maantieteen opintojen kandivaiheessa ei valita erikoistumislinjaa. Kaikille kuuluu pakollisiin opintoihin niin ihmismaantiedettä, luonnonmaantiedettä kuin geoinformatiikkaakin. Pakollisten kurssien jälkeen voi valita kursseja mielenkiinnon mukaan, ja näin painottaa omia opintojaan tiettyyn suuntaukseen. Maisterivaiheen opinnoissa valittavana on ihmismaantieteen, luonnonmaantieteen tai geoinformatiikan suuntaus, mutta sekään ei tarkoita, etteikö muiden suuntauksien kursseja voisi silti käydä.

1. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen perusopinnot, 25 op:

  • MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
  • MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op
  • MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op
  • MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op
  • MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op
  • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi, 5 op (Ersätter MAA-103)
  • MAA-107  Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället, 5 op  (Ersätter MAA-105)
 • Maantieteen aineopinnot, 35 op:

  • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
  • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
  • MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
  • MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5 op
  • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
  • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
  • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 5 op:

  • MAA-401A Akateemiset taidot: HowULearn, opiskelutaidot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
  • DIGI-100A Opiskelijan digitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, englanti, 2 op
   • Tämän voi integroida kurssiin MAA-101

2. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 5 op

  • MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäristössä, 5 op
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op: (2019 tai  ennen aloittaneet)

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-222 Tekstianalyysi maantieteessä, 5 op
  • Valitse yksi kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op. Yleisemmät vaihtoehdot:
   • – MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä (Suositeltu vaihtoehto)
   • – MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I
   • – VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
   • – KSV-402 Johdatus tilastotieteisiin
   • – FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op: (2020 tai jälkeen aloittaneet)

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä
  • Valitse yksi menetelmätieteiden kurssi, 5 op
   • Esimerkiksi laadullisia menetelmiä
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 14 op:

  • MAA-402 Tieteellinen viestintä, 1 op
  • DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, 1 op
  • KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, 2 op
  • Toinen kotimainen kieli, 3 op
  • MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus, 25 op

3. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 15 op:

Valitse yksi kirjakorin kursseista:

  • MAA-232: Luonnonmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-233: Ihmismaantieteen metodiikka, 5 op
  • MAA-324: Kehitysmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-325: Kaupunkimaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-326: Suunnittelumaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-237: Geoinformatiikan kirjakori, 5 op

Sen lisäksi sinun kuuluu käydä:

  • MAA-288 LuK-seminaari, 4 op
  • MAA-289 Kanditutkielma, 6 op

Valinnaisia aineopintojen kursseja yhteensä 10 op.  Esimerkiksi:

Huomioi että osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.

  • MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5 op
  • MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
  • MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä, 5 op
  • MAA-241 Maantieteellinen tutkimus käytännössä, 5 op
  • MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
  • MAA-244 Yleiskaavoituskurssi, 5 op
  • MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
  • MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja, 5 op
  • MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
  • MAA-249 3-D maastomallinnus, 5op
  • MAA-250 Kansalaisosallistuminen alue- ja kaupunkisuunnittelussa: ihmismaantieteen näkökulma, 5 op
  • MAA-252 Strateginen alueellinen suunnittelu: perusteet, 5op
  • MAA-253 Eriarvoisuuden maantiede: perusteet ja oikeutus, 5op
  • MAA-254 Kestävän kehityksen maantiede ja globaali etelä, 5op
  • MAA-255 Feministinen ja posthumanistinen maantiede, 5op
  • MAA-256 Aluekehityksen maantiede, 5op
  • MAA-257 Kaupunkimaantieteen perusteet, 5op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 6-11 op:

  • MAA-401B Akateemiset taidot 2: kandipalaute ja yliopiston palaute, 1 op
  • MAA-404 Projektityökurssi, 5 op tai MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus ja/tai opintojaksoja, 25 op

Esimerkkejä GIS-kokonaisuuteen (25 op) sopivista kursseista

Kumpulan kampukselta:

  • Applied spatial statistics and urban modelling 
  • Automating GIS-process 1, Geo-Python 
  • Automating GIS-process 2, Geography 
  • Introduction to advanced geoinformatics 
  • Kirjakori: Geoinformatiikka (jos et ole valinnut jo aineopintoihin kirjakoriksi) 
  • Open GIS and spatial data infrastructures 
  • Remote sensing 1 
  • Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa 
  • 3D-analyses in GIS 
  • 3D-mallinnus ja virtuaalitodellisuus maantieteessä

Viikin kampukselta (jos ovat eri aiheista, kuin valitsemasi Kumpulan kurssit):

  • GIS-analyysi ja mallinnus 
  • GIS and RS in environmental and land use applications  
  • Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi

Aalto-yliopistosta JOO-opinto-oikeuden kautta (jos ovat eri aiheista, kuin valitsemasi Kumpulan kurssit)

Mahdollista sisällyttää myös seuraavia geoinformatiikan opintoja tukevia kursseja, varmista vielä opolta:

  • Ohjelmoinnin perusteet 
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi 
  • Tietokantojen perusteet 
  • Tilastotiede ja R tutuksi I (jos et ole jo valinnut menetelmätieteiden kokonaisuuteen) 
  • Tilastotiede ja R tutuksi II 
  • Datainsamling och multivariat analys