Kurssit – kandi

Maantieteen opintojen kandivaiheessa ei valita erikoistumislinjaa. Kaikille kuuluu pakollisiin opintoihin niin ihmismaantiedettä, luonnonmaantiedettä kuin geoinformatiikkaakin. Pakollisten kurssien jälkeen voi valita kursseja mielenkiinnon mukaan, ja näin painottaa omia opintojaan tiettyyn suuntaukseen. Maisterivaiheen opinnoissa valittavana on ihmismaantieteen, luonnonmaantieteen tai geoinformatiikan suuntaus, mutta sekään ei tarkoita, etteikö muiden suuntauksien kursseja voisi silti käydä.

1. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen perusopinnot, 25 op:

  • MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
  • MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op
  • MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op
  • MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op
  • MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op
  • TAI
  • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi, 5 op (Ersätter MAA-103)
  • MAA-107  Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället, 5 op  (Ersätter MAA-105)
 • Maantieteen aineopinnot, 35 op:

  • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
  • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
  • MAA-203 Johdatus maantieteen menetelmiin, 5 op
  • MAA-204 Maantieteen tutkimusprojektikurssi, 5 op
  • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
  • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
  • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 5 op:

  • MAA-401A Akateemiset taidot: HowULearn, opiskelutaidot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
  • DIGI-100A Opiskelijan digitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, englanti, 2 op
   • Tämän voi integroida kurssiin MAA-101

2. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot

  • MAA-208 Kestävyys maantieteessä, 2 op
  • SUST-001 Kestävyyskurssi, 3 op
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op: (2019 tai  ennen aloittaneet)

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-224 Kvalitatiiviset menetelmät maantieteessä, 5 op
  • Valitse yksi kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op. Yleisemmät vaihtoehdot:
   • – MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä (Suositeltu vaihtoehto)
   • – MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I
   • – VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
   • – KSV-402 Johdatus tilastotieteisiin
   • – FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op: (2020 tai jälkeen aloittaneet)

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä, 5 op
  • MAA-224 Kvalitatiiviset menetelmät maantieteessä, 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 14 op:

  • MAA-402 Tieteellinen viestintä, 1 op (suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä)
  • DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, 1 op
  • KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, 2 op
  • Toinen kotimainen kieli, 3 op
  • MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus, 25 op

 • Selaa opintokokonaisuuksia täältä.

3. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 15 op:

Valitse yksi kirjakorin kursseista:

  • MAA-232: Luonnonmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-325: Kaupunkimaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-326: Suunnittelumaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-230: Maantieteen opetus, 5 op
  • MAA-237: Geoinformatiikan kirjakori, 5 op

Sen lisäksi sinun kuuluu käydä:

  • MAA-288 LuK-seminaari, 4 op
  • MAA-289 Kanditutkielma, 6 op
  • MAA-290 Kypsyysnäyte, 0 op

Valinnaisia aineopintojen kursseja yhteensä 10 op.  Esimerkiksi:

Huomioi, että osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.

  • MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäristössä, 5 op
  • MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5 op
  • MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
  • MAA-240 Maantieteen opetus käytännössä, 5 op
  • MAA-241 Maantieteellinen tutkimus käytännössä, 5 op
  • MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
  • MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
  • MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykysuuntauksia, 5 op
  • MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
  • MAA-249 3-D maastomallinnus ja virtuaalitodellisuus maantieteessä, 5op
  • MAA-250 Kansalaisosallistuminen kaupunkisuunnittelussa, 5 op
  • MAA-252 Strateginen aluesuunnittelu, 5op
  • MAA-253 Eriarvoisuuden maantiede: perusteet, 5op
  • MAA-254 Kestävän kehityksen maantiede ja globaali etelä, 5op
  • MAA-255 Feministinen ja jälkihumanistinen maantiede, 5op
  • MAA-256 Aluekehityksen maantiede, 5op
  • MAA-258: Maantieteen kirjallisuus (ruotsiksi), 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 6-11 op:

  • MAA-401B Akateemiset taidot 2: kandipalaute ja yliopiston palaute, 1 op
  • MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus ja/tai opintojaksoja, 25 op

Vaihtoehtoiset työelämäopinnot
Yhteensä 5–10 op
 • MAA-405 Työharjoittelu, maantiede, 5–10 op
 • MAA-406 Johtamistaidon opinnot, 5 op
 • MAA-408 Muita työelämäopintoja, 5–10 op
 • ML-T001 Ryhmänohjauskoulutus ja tuutorointi, 2 op
Esimerkkejä GIS-kokonaisuuteen (25 op) sopivista kursseista

Kumpulan kampukselta:

  • Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa 
  • 3D-mallinnus ja virtuaalitodellisuus maantieteessä
  • Kirjakori: Geoinformatiikka (jos et ole valinnut jo aineopintoihin kirjakoriksi) 
  • Introduction to Remote Sensing of Environment
  • Introduction to advanced geoinformatics 
  • Automating GIS-process 1, Geo-Python 
  • Automating GIS-process 2, Geography 
  • Cartographic visualization in GIS
  • Hyperspectral remote sensing
  • Quantitative methods of data analysis in geography
  • Spatial analytics
  • Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä

Viikin kampukselta (jos ovat eri aiheista, kuin valitsemasi Kumpulan kurssit):

  • Kaukokartoitus 1
  • Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi
  • GIS-analyysi ja mallinnus

Aalto-yliopistosta JOO-opinto-oikeuden kautta (jos ovat eri aiheista, kuin valitsemasi Kumpulan kurssit)

Mahdollista sisällyttää myös yksittäisiä seuraavia geoinformatiikan opintoja tukevia kursseja, varmista asia kuitenkin erikseen:

  • Ohjelmoinnin perusteet 
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi 
  • Tietokantojen perusteet 
  • Tilastotiede ja R tutuksi I (jos et ole jo valinnut menetelmätieteiden kokonaisuuteen) 
  • Tilastotiede ja R tutuksi II 
  • Datainsamling och multivariat analys