Kurssit – kandi

Maantieteen opintojen kandivaiheessa ei valita erikoistumislinjaa. Kaikille kuuluu pakollisiin opintoihin niin ihmismaantiedettä, luonnonmaantiedettä kuin geoinformatiikkaakin. Pakollisten kurssien jälkeen voi valita kursseja mielenkiinnon mukaan, ja näin painottaa omia opintojaan tiettyyn suuntaukseen. Maisterivaiheen opinnoissa valittavana on ihmismaantieteen, luonnonmaantieteen tai geoinformatiikan suuntaus, mutta sekään ei tarkoita, etteikö muiden suuntauksien kursseja voisi silti käydä.

1. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen perusopinnot, 25 op:

  • MAA-101 Maantiede tieteenalana, 5 op
  • MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op
  • MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op
  • MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op
  • MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op
  • MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi, 5 op (Ersätter MAA-103)
  • MAA-107  Geografiska perspektiv på hållbarhet och risker i miljön och samhället, 5 op  (Ersätter MAA-105)
 • Maantieteen aineopinnot, 35 op:

  • MAA-201 Tiedon esittäminen maantieteessä, 5 op
  • MAA-202 Geoinformatiikan menetelmät 1, 5 op
  • MAA-203 Maantieteen menetelmät, 5 op
  • MAA-204 Maantieteen projektiharjoituskurssi, 5 op
  • MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi, 5 op
  • MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti, 5 op
  • MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti, 5 op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 5 op:

  • MAA-401A Akateemiset taidot: HowULearn, opiskelutaidot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), 1 op
  • DIGI-100A Opiskelijan digitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, englanti, 2 op
   • Tämän voi integroida kurssiin MAA-101

2. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 5 op

  • MAA-231 Maantieteelliset kohteet lähiympäristössä, 5 op
 • Menetelmätieteiden opintokokonaisuus, 15 op:

  • MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2, 5 op
  • MAA-222 Tekstianalyysi maantieteessä, 5 op (Pakollinen vuonna 2019 tai tätä ennen aloittaneille)
  • MAA-223 Kvantitatiiviset menetelmät maantieteessä (Pakollinen vuonna 2020 tai tämän jälkeen aloittaneille) 
  • Valitse yksi kvantitatiivisten menetelmien kurssi, 5 op. Yleisemmät vaihtoehdot:
   • – MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I
   • – VALT-103 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
   • – KSV-402 Johdatus tilastotieteisiin
   • – FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 14 op:

  • MAA-402 Tieteellinen viestintä, 1 op
  • DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot, 1 op
  • KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot, 2 op
  • Vieras kieli, 2 op
  • Toinen kotimainen kieli, 3 op
  • MAA-403 Maantieteilijän työelämäorientaatio, 5 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus, 25 op

3. VUODEN KURSSIT

 • Maantieteen aineopinnot, 15 op:

Valitse yksi kirjakorin kursseista:

  • MAA-232: Luonnonmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-233: Ihmismaantieteen metodiikka, 5 op
  • MAA-324: Kehitysmaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-325: Kaupunkimaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-326: Suunnittelumaantieteen kirjakori, 5 op
  • MAA-237: Geoinformatiikan kirjakori, 5 op

Sen lisäksi sinun kuuluu käydä:

  • MAA-288 LuK-seminaari, 4 op
  • MAA-289 Kanditutkielma, 6 op

Valinnaisia aineopintojen kursseja yhteensä 10 op.  Esimerkiksi:

Huomioi että osa kursseista järjestetään vain joka toinen vuosi.

  • MAA-238 Biogeografia ja makroekologia, 5 op
  • MAA-239 Suomen geomorfologia, 5 op
  • MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä, 5 op
  • MAA-241 Maantieteellinen tutkimus käytännössä, 5 op
  • MAA-242 Poliittinen maantiede, 5 op
  • MAA-244 Yleiskaavoituskurssi, 5 op
  • MAA-245 Kartografian historiaa, 5 op
  • MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja, 5 op
  • MAA-248 Satelliittipaikannusmenetelmät maantieteellisessä tutkimuksessa, 5 op
  • MAA-249 3-D maastomallinnus, 5op
  • MAA-250 Kansalaisosallistuminen alue- ja kaupunkisuunnittelussa: ihmismaantieteen näkökulma, 5 op
  • MAA-252 Strateginen alueellinen suunnittelu: perusteet, 5op
  • MAA-253 Eriarvoisuuden maantiede: perusteet ja oikeutus, 5op
  • MAA-254 Kestävän kehityksen maantiede ja globaali etelä, 5op
  • MAA-255 Feministinen ja posthumanistinen maantiede, 5op
  • MAA-256 Aluekehityksen maantiede, 5op
  • MAA-257 Kaupunkimaantieteen perusteet, 5op
 • Koulutusohjelman yhteisiä opintoja, 6-11 op:

  • MAA-401B Akateemiset taidot 2: kandipalaute ja yliopiston palaute, 1 op
  • MAA-404 Projektityökurssi, 5 op tai MAA-405 Työharjoittelu, 5-10 op
 • Vapaasti valittava opintokokonaisuus ja/tai opintojaksoja, 25 op