Kulttuurimaantieteen kirjallisuus

Rubenstein, J. Introduction to human geography

1. Kirjan mukaan teollisuuden sijoittumiseen vaikuttavat tekijät

2. Muuttoliike ja sen vaikutukset (tms. en ihan tarkaan muista kysymystä)

3. Mitä ovat toponyymit (toponyms) ja kuinka ne vaikuttavat kulttuurimaantieteeseen. (ekasta kappaleesta kyselty ennenkin, joten kannattaa lukea tarkkaan)

23.3. 2012.  

1. Mitä diffuusiomalleja kirjassa esitetään ja miten ne liittyvät kulttuurimaantieteeseen?

2. Miten kehittyneisyyttä mitataan kirjan mukaan ?

3. Mitkä tekijät vaikuttavat teollisuuden sijoittumiseen ?

Kesätentti 2012:

1. Mitä kirja kertoo diffuusiosta ja sen merkityksestä kulttuurimaantieteessä?

2. Kerro etnisyydestä kirjan esimerkkien mukaan.

3. Millä tavoin paikka voidaan määritellä? tai jotain sinne päin

22.3.2013

1. Millaisia ongelmia kirjan mukaan esiintyy kantakaupunkien (inner-city) alueilla?

2. Miten kirja määrittelee “paikan” ja millä eri tavoin se voidaan ymmärtää?

3. Millaisia rajatyyppejä (boundaries) kirjassa esitellään poliittisen maantieteen osana?