MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

26.4.2019

1) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
2) Poliittinen maantiede. mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
3) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
4) kulttuurien globalisoituminen. mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää knoxin ja marstonin mielestä?

12.4.2019

1) Maatalouden kolmevallankumousta & ns. vihreä vallankumous
2) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
3) Uskonnot globaalina ilmiönä. Uskontojen levinneisyys ja vaikutus yhteiskuntaan
4) Maailmantalous ja sen kehitystekijät

20.02.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitkä ovat yleisimmät uskonnot, niiden levinneisyysalueet ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan?
2) Mitä ovat kolme maatalouden vallankumousta sekä ns. vihreä vallankumous?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

16.01.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitä maantieteellinen mielikuvitus tarkoittaa kirjoittajien mukaan?
2) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

27.11.2017

About näin:
1) Poliittinen maantiede. Mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
2) Globaalitalous. Millaisia eroja globaalisti katsottuna on syntynyt ja mitkä ovat johtaneet siihen?
3) Kulttuurien globalisoituminen. Mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää Knoxin ja Marstonin mielestä?
4) Väestön vanheneminen. Millaisissa yhteiskunnissa sitä erityisesti esiintyy ja millaisia ongelmia siitä voi aiheutua?

18 vastausta artikkeliin “MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)”

 1. 10.10.2019

  1.) Mitä Knox ja Marston tarkoittavat maatalouden kolmella vallankumouksella ja ns. vihreällä vallankumouksella?

  2.) Kultuurin globalisoituminen. Mitä se tarkoittaa ja millaisia paikallisia vastareaktioita se voi Knoxin ja Marstonin mielestä herättää?

  3.) Väestön vanheneminen. Mitä se tarkoittaa, millaisissa yhteiskunnissa sitä erityisesti esiintyy ja millaisia ongelmia siitä voi aiheutua?

  4.) Mitä tarkoitetaan territoriaalisuudella? Anna esimerkkejä eri maantieteellisistä skaaloista.

 2. Ihmismantsa 9.2.2021

  Vastaa kaikkiin:

  1. Mitä tarkoitetaan geopolitiikalla? Anna esimerkkejä ja pohdi geopolitiikan ilmentymiä erilaisissa mittakaavoissa.
  2. Mitä kirjoittajat tarkoittavat maatalouden kolmella vallankumouksella (agricultural revolutions) ja vihreällä vallankumouksella (Green Revolution)?
  3. Globaali talousjärjestelmä. Millaisia alueellisia taloudellisia eroja globaalissa tarkastelussa hahmottuu, ja millaiset tekijät erojen muodostumiseen ovat vaikuttaneet?

 3. Ihmismaantieteen kirjatentti 06.05.2021

  1. Mitä ovat urbaanin gentrifikaation vaikutukset? Miten se ilmenee? Anna esimerkkejä eri aluetasoilta ja maanosista.

  2. Pohdi kriittisesti, miten toimijaverkkoteoria (actor-network theory, ANT) ja ei-representationaalinen teoria (non-representational theory, NRT) auttavat ymmärtämään kulttuurin ja tilan suhdetta?

  3. Maailmankaupungit (world cities). Mitä maailmankaupungin käsitteellä tarkoitetaan, ja millaisia piirteitä ja yhteiskunnallista merkitystä niihin liittyy globaalisti ja paikallisesti?

 4. Ihmismantsa 16.5.2021

  Vastaa kaikkiin:

  1. Esittele maailmanjärjestelmäteoria. Pohdi teorian vahvuuksia ja heikkouksia. Pohdi nykyistä maailmanjärjestystä teorian valossa.
  2. Mitä ovat urbaanin gentrifikaation vaikutukset? Miten se ilmenee? Anna esimerkkejä eri aluetasoilta ja maanosista.
  3. Väestön vanheneminen. Mitä väestön vanhenemisella tarkoitetaan, millaisissa yhteiskunnissa ilmiö näkyy selvimmin, ja millaisia seurauksia ilmiöstä voi olla?

 5. Ihmismantsa 24.5.2021

  Vastaa kaikkiin

  1. Mitä tarkoittaa toimijaverkkoteoria (actor-network theory, ANT)? Avaa käsitettä esimerkkien kautta.
  2. Mitä tarkoitetaan geopolitiikalla? Anna esimerkkejä ja pohdi geopoliitikan ilmentymiä erilaisissa mittakaavoissa.
  3. Mitä kirjoittajat tarkoittavat maatalouden kolmella vallankumouksella (agricultural revolutions) ja vihreällä vallankumouksella (Green Revolution)?

 6. Mitkä ovat Knoxin ja Marstonin mukaan neljä keskeistä talouden globalisaatioon vaikuttanutta tekijää? Miten ne ovat muuttaneet alueiden välisiä ydin-periferia -suhteita maailmassa?

  Mitä kirjoittajat tarkoittavat maatalouden kolmella vallankumouksella (agricultural revolutions) ja vihreällä vallankumouksella (Green Revolution)?

  Malthusin teoria ja sen kritiikki.

 7. MAA-206 17.2.2022

  1. Globaalit muuttoliikkeet, paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + mitkä on Euroopan tärkeimmät vetovoimatekijät.

  2. kulttuurien globalisoituminen. Mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää knoxin ja marstonin mielestä?

  3. mikä on antroposeeni? pohdi, miten sitä voidaan hyödyntää maantieteellisessä ympäristötutkimuksessa.

 8. Ihmismantsa 22.3.2022

  1) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli

  2) Kaupungit, esimerkkinä tuntemasi eurooppalainen kaupunki. Vertaa eurooppalaisia kaupunkeja muihin tms

  3) Mitä kirjoittajat tarkoittavat maatalouden kolmella vallankumouksella (agricultural revolutions) ja vihreällä vallankumouksella (Green Revolution)?

 9. Ihmismantsa 21.09.2022

  Kaksi essee tyylistä tehtävää

  1. Geopolitiikka ja maailmanjärjestys

  2. Maisema (landscape)

 10. 7.11.2022

  Kotitenttinä, yks aihe, ”Venäjä ja turvallisuus”

 11. 3.5.2023

  Kaksi viiden pisteen tehtävää (esseetä).
  1. Eurooppalaiset kaupungit, niiden ominaispiirteet ja vertailu muiden maanosien kaupunkeihin. Kerro yhdestä Eurooppalaisesta kaupungista tarkemmin.
  2. Kerro maatalouden kolmesta vallankumouksesta sekä vihreästä vallankumouksesta.

 12. 7.12.23

  1. Geopolitiikka
  2. Muuttoliike ja sen syyt ja muodot

 13. 5.3.2024

  1. Esittele maatalouden kolme vallankumoutta ja vihreä vallankumous

  2. Taloudellinen kehitys

 14. 3.7.2024

  1. Maatalouden kolme vallankumousta ja vihreä vallankumous
  2. Paikka ja maisema

 15. Kaksi 5 pisteen esseetä:

  1. Maatalouden ympäristövaikutukset
  2. Moderni maailmanjärjestelmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *