MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

HUOM! Eri kurssit Weboodissa, mutta sama kirjavalikoima kurssisivujen mukaan.

2/2019 

Mitä tarkoittaa postwar planning machine ja miten se sijoittuu suhteessa kaupunkisuunnittelun ja tutkimuksen historiaan

Tietämisen politiikka: Miten Bäcklund analysoi edustuksellista ja suoraa demokratian suhdetta, mitä mahdollisuuksia, jännitteitä jne. eri demokratian tavoissa (tai jotain sinne päin)

19.8.2016 (Moisio)

1. Mitä alueellinen suunnittelu tarkoittaa?
2. Kaupungistumisen ongelmat ja niiden hallinta Laakson & Loikkasen mukaan.
3. Oppiva kaupunkisuunnittelu prosessina. Kertaa pääpiirteet.

17.4.2015 (Moisio)

1. Paikallinen suunnittelu Suomessa
2. Kaupunkien verkostoja käsittelevät teoriat
3. Kumpanuuden merkitys kaupunkisuunnittelussa

20.3. 2015 (Moisio)

1. Suunnittelun kommunikatiivinen traditio.
2. Tiedon merkitys oppivassa kaupunkisuunnittelussa.
3. Mitä tarkoitetaan kaupunkien erikoistumisella

19.12.2013

1. Alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan haasteet Euroopassa.
2. Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa pääpiirteittäin
3. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.
4. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan kaupunkitalouden näkökulmasta?

25.10.2013

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan? (muistaakseni luki vielä ”kaupunkitaloustieteen näkökulmasta”)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

14.06.2013

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät.
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä.
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen.
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella.

 22.3.2013

Alueellinen suunnittelu
1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat
2. EU:n alueellisen kehittämisen ohjausvälineet

Oppiva kaupunkisuunnittelu
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen

Kaupunkitalous
4. Kaupunkialueen asuntomarkkinat: keskeiset käsitteet ja erityispiirteet

24.2.2012

1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat.
2. Valtion aluehallinnon keskeiset toimijat.
3. Miten miksi maankäyttöä ohjataan?
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

23.9.2011

1. Suomen aluepolitiikankehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella

19.8.2011

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. PehmoGIS asukkaiden näkökulmasta
4. Miten maankäyttöä ohjataan ja miksi ? (tai vastaava)

25.3.2011

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. Esittele pehmoGIS-menetelmiä asukkaiden kokemuksellisen tiedon kartoittajina
4. Millä tavoin maankäyttö ja liikenne ovat keskenään vuorovaikutuksessa

24.9.2010

1. Suomalaisen aluepolitiikan juuret
2. Postmoderni suunnittelu
3. Kerro asuntomarkkinoiden erikoispiirteistä (tai jotain sinnepäin)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun tutkimusvälineet ja jotain

26.3.2010

Jauhiainen, Jussi S.
1. Alueellinen Innovaatiopolitiikka
2. Valtion aluehallinnon toimijat

Bäcklund, P. & Schulman, H. (toim.) :Osalliset ja osaajat kansalaiset kaupungin suunnittelussa
3. Ovatko suunnittelijat yhteisen edun takaajia? (tenttikirjan mukaan)
4. Keskeisimmät vuorovaikutusosapuolet yhteiskuntasuunnittelussa

4 vastausta artikkeliin “MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede”

 1. SuMa-kirjakori

  1. Urban and regional planning:
  Onko toisen maailmansodan jälkeisessä kaunpunkisuunnittelussa merkittäviä eroja Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain välillä? Perustele vastauksesi.

  2. Kaupunkitalous:
  Kaupungistumisen ongelmat ja niiden hallinta Laakson & Loikkasen mukaan.

 2. MAA-235 Kaupunkimaantieteen kirjakori (Kemppainen)

  1. Määrittele lyhyesti:

  Dérive (Pyyry)
  Kanavoituminen (Kemppainen ym.)
  Pääoman kierrot Harveylla (Hall & Barrett)

  2. Väite: ”Segregaatiosta on syytä olla huolissaan.” Esitä tenttikirjallisuuden pohjalta argumentteja ja vasta-argumentteja tälle väitteelle. Muodosta niiden pohjalta oma kokoava näkemyksesi ja ota kantaa väitteeseen.

 3. MAA-235 Kaupunkimaantieteen kirjakori (Kemppainen)

  Selitä lyhyesti:
  Dérive (Pyyry)
  Sosiaalinen disorganisaatio (Kemppainen)
  Berneliuksen tutkimuksen pääargumentti

  Essee: Pääoma, valta ja kaupunki
  Jäsennä teemaa tenttimateriaalien näkökulmasta. Koeta käyttää materiaaleja laajasti ja saattaa niitä keskusteluun toistensa kanssa.

 4. MAA-235 Kaupunkimaantieteen kirjakori (Kemppainen)

  Selitä lyhyesti

  Dérive (Pyyry)
  Situationismi, selitä ja pohdi kriittisesti (Pyyry)

  Essee

  Nuoret ja turvattomuus kaupungissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *