MAA-239 Suomen geomorfologia

MAA-239 Suomen geomorfologia

10.2.2010

1. Kallioperän ruhjevyöhykkeet
2. Mannerjäätikön kompleksinen reunamuodostuma
3. Rantavyöhykkeeseen syntyneet muodostumat
4. Keidassuo ja aapasuo: rakenne ja topografia