Suomen maantiede

Pirjo Hellemaa

8.12.2008

1. tehtävä Suomen Kartasto -kirjasta (en muista kun en tehnyt)
2. Suomen matkailualueet. Jaottelu ja ominaispiirteet.
3. Itämeren erityispiirteet

13.6.2012

1. Suomen sisävesien (järvet ja joet) kehitys jääkauden jälkeen

2. Mitkä tunnusluvut & indeksit mittaavat hyvinvointia kuntien tasolla? Mitä mittarit kertovat alueellisista eroista?

3. määrittele käsitteet
a) kilpikeidas
b) NAO-indeksi
c) POMO-alue
d) TEN-??

17.10.2012

1. Suoyhdistelmätyypit ja niiden esiintyvyys
2. Suomen matkailualueet ja niiden kehitys
3. a) määrittele NAO-indeksi
b) Perämeren kaari

16.10.2013

1. Itämeren erityispiirteet
2. Mitä eri mittareita tai indeksejä voidaan käyttää ihmisten hyvinvoinnin mittaamiseen kuntatasolla? (parafraasi)
3. Selitä lyhyesti:
1. NAO
2. Palsasuo
3. Vaihtotase
4.TEN-T