Topography and the Environment

25.5.2012 (Olli ruth kyseli)

1. Miten tietyn alueen topografisia rakenteita voidaan kuvata?
2. Paikalliset ilmastot ja maan muodot (topoilmastot).
3. Rinteen hydrologiset prosessit.
4. Rinteen jyrkkyyden vaikutus luonnonmaantieteellisiin prosesseihin.

25.10.2013 (Haggett: Topography and the environment)

1. Käytävät (corridors) ja niiden merkitys Huggettin mukaan.
2. Auringonsäteilyn ja lämpötilan mallinnus.
3. Rinteen hydrograafiset prosessit.
4. Aspektin ja jyrkkyyden vaikutus maannokseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *