Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden yhteydenottolomake

Vastaukset voi lähettää anonyymisti ja yhteenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilöt käsittelevät ne luottamuksellisesti.

Svaren kan lämnas anonymt och behandlas konfidentiellt av jästäldhets och trakasseriombudskvinnorna.

The answers can be submitted anonymously and treated confidentially by persons in charge of equality.

Lomake:

https://forms.gle/yA1KLUMf6hdV4ie26