Aluetieteen metodologian kirjallisuus

22.11.2013

Geographical thought (Nayak)

1) Uusi kulttuurimaantiede
2) Klassinen ja kriittinen geopolitiikka
3) Kvantitatiivinen vallankumous

17.10.2014 (Inkinen)

Geographical thought (Nayak)

Oli vain kaksi kysymystä (vanhat tutut):

1. Miksi kirjassa on omistettu luku Yi-Fu Tuanille humanistisen maantieteen osiossa?

2. Postmodernismi kriittisenä käytäntönä maantieteessä.

 

22.3.2016
valitse kaksi kysymystä

1.Kvantitatiivinen vallankumous maantieteessä toisen maailmansodan jälkeen ja sen perintö nykymaantieteelle

2. Marxilaisuus ja radikaalimaantiede

3. Etnisyyden ja rodun merkitys maantieteessä imperialismin aikakaudelta nykyaikaan

27.5.2016 (Mats Stjernberg)

Vastaa kahteen seuraavista:

1. Kvantitatiivinen vallankumous maantieteessä toisen maailmansodan jälkeen ja sen perintö nykymaantieteelle

2. Marxilaisuus ja radikaalimaantiede

3. Kriittinen geopolitiikka (muistaakseni)

17.6.2016 Bernelius

1. Kvantitatiivisen maantieteen vallankumous toisen maailmansodan jälkeen, sekä kvantitatiivisen maantieteen perintö nykymaantieteelle.

2. Postmodernin maantieteen kriittinen käytäntö, sekä tyylisuunnat.

3. Pohdi, miksi metodologinen pohdinta on merkityksellistä maantieteessä, sekä kuvaile mitä metodologista suuntausta/yhdistelmiä a) tentittävä teos ja b) oma maantieteellinen ajattelutapasi edustaa.