Tärppiloota

Tärppilootan kurssit

Muistathan itsekin kommentoida sinulta tentatut kysymykset alla olevien kurssien sivuille yhteisen hyvän vuoksi!

Mikäli tenttaamaasi kurssia ei löydy alta, kommentoi kurssin nimi ja kysytyt kysymykset tälle sivulle.

Perusopinnot:

MAA-101 Maantiede tieteenalana

MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä

MAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä

MAA-104 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä

MAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä

MAA-106 Introduktion till samhällsgeografi

MAA-107 Miljögeografi

Aineopinnot:

MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

MAA-221 Geoinformatiikan menetelmät 2

MAA-238 Biogeografia ja makroekologia

MAA-239 Suomen geomorfologia

MAA-240 Maantieteen didaktiikkaa käytännössä

MAA-242 Poliittinen maantiede

MAA-244 Yleiskaavoituskurssi

MAA-246 Kaupunkimaantieteen nykyteemoja

MAA-402 Tieteellinen viestintä

Pakolliset kirjatentit:

MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

MAA-207 Luonnomaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Kirjakorit:

MAA-233 Ihmismaantiede

MAA-235/MAA-236 Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjakori

MAA-237 Geoinformatiikka

MAA-234 Kehitysmaantiede

MAA-232 Luonnonmaantiede

Muut (vanhat):

Aluetieteen metodologian kirjallisuus

Environmental GIS 

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus
Tiivistelmä kirjasta (Heywood) löytyy täältä

Kaukokartoitusmenetelmät

Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjallisuus (Jauhiainen, Staffans, Laakso)

Kaupunkimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Potter, Vuoristo, Williams)

Kehitysmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Rubenstein)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus (Moseley)

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia (Häkli)

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus (Stutz tai Nayak)

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)

Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus (Morgan J. & Lambert D.)

Matkailumaantieteen kirjallisuus (Gunn et. al)

Suomen maantiede

Suunnittelumaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Topography and the Environment (???)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Marston, ennen 2012)

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree, jälkeen 2012)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

Yleismaantieteen kirjallisuus (Haggett)
Tiivistelmä kirjasta löytyy täältä

16 Replies to “Tärppiloota”

 1. Kommentoikaa tähän teiltä tentityt kysymykset, niin minä tai joku muu lisäilee ne oikeisiin kategorioihin. =) Älkää ihmetelkö jos kommentti ei ilmesty sivun loppuun, niitä on jo niin paljon ettei näytä kaikkia.

 2. Metodologia kesätentti, kesäkuu 2017

  1. Maantiede ja tiedon tekninenintressi
  2.jos maantieto on valtaa niin mitä maantiede sitten on?
  3. Maantiede ja moneus

  Kaikki kysymykset vastattava. 6p. Jokainen

 3. Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 24.11.2017

  Essee: Geoinformatiikan ja GIS:n kehittyminen historian kuluessa (15p)

  Käsitteet: attribuuttitieto, paikkatiedon rasterimalli, Boolen operaattorit kyselyissä, Overlay-analyysit, vertausellipsoidit (2p/käsite)

  Johdatus geoinformatiikkaan 15.12.2017

  Essee: Rasteri- ja vektoriaineistojen ominaisuudet ja niiden erot (15p)
  Käsitteet: projektioiden päätyypit, paikkatietoaineistojen metatieto, esimerkkejä digitointivirheistä, Suomen KKJ-koordinaattijärjestelmä, datumi (2p/käsite)

 4. SuMa-kirjakori, maaliskuu 2018

  1. Urban and regional planning:
  Onko toisen maailmansotdan jälkeisessä kaunpunkisuunnittelussa merkittäviä eroja Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltain välillä? Perustele vastauksesi.

  2. Oppiva kaupunkisuunnittelu: Kumppanuuden merkittys kaupunkisuunnittelussa. Anna esimerkki.

 5. Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä- tenttiakvaario 14.3
  Termit:
  Polaariaavikko
  Lidar
  Haavoittuvuus
  Kynnystila
  Metaanihydraatti
  Albedo

  Kolme lyhyttä essee-aihetta joista piti vastata kahteen:

  1. Miten eläinhampaista voidaan tutkia (??? olisiko ollut menneitä ilmastoja vai kasvillisuutta) ?
  2. Selitä mitä tarkoitetaan Dansgaard-Oeschger -tapahtumilla
  3. Kaupunkirakenteen kehitys teollisuudesta moderniin aikaan.

 6. Maantieteen kenttäkurssi (Lammitentti) 12.4.2018

  6 käsitettä:
  – alloktoninen
  – pesutappio
  – valuma
  – boniteetti
  – MHQ
  – morfoskopia

  Lyhyet esseet:

  – Kirjoita vesitaseyhtälö.
  – Pinnanmuotojen ja maaperäeliöiden vaikutus maannoksen syntyyn.

  Pitkä essee:

  – Millä tavoin maaseutua voidaan luokitella?

 7. Poliittinen maantiede, uusinta

  1. Mitä poliittisessa maantieteessä tutkitaan?
  2. Maiseman poliittinen maantiede

 8. Geoinformatiikan menetelmät 2 tentti

  Esseevaihtoehtona oli ainakin hydrologinen mallinnus. Ja sit oli käsitteitä, mut niitä en enää kyl muista. 😀

 9. GEOG-G304 ADVANCED LITERATURE IN GEOINFORMATICS:

  de Smith, Goodchild, Longley – Geospatial Analysis:

  1.Pistetason interpolointi rasteripinnaksi. Mitä tulee ottaa huomioon menetelmää valittaessa?
  2. Mitä on spatiaalinen autokorrelaatio? Miten sitä tutkitaan?
  3. Mielipide kirjasta tenttikirjana? Mikä oli tärkein asia minkä opit?

  Ormeling & Kraak – Cartography – visualization of geospatial data
  1. Kuvaile kartografinen kommunikaatioprosessi (cartographic communication process)
  2. Miten ilmiön ajallista muutosta voidaan visualisoida kartoissa?
  3. Mitä ovat graafiset muuttujat? MIten niitä käytetään?

 10. Kenttiksen kyssärit kevät 2020

  1. Lyhyet sanaselitykset
  a) Euhemerobinen
  b) Valunta
  c) Valuma
  d) Lämpösaareke
  e) Albedo
  f) – en muista 😀

  2. Selitä hieman pidemmin
  a) Turvetyyppien synty ja nimeä vähintää neljä
  b) Selitä kaksi maannosta

  3. Maaseudun rakennemuutos

 11. Suma-kirjakori kevät 2020

  1. Urban and regional planning: Suunnitteluprosessin eri ulottuvuudet

  2. Kaupunkitalous: Asuntomarkkinoiden perusdynamiikka

 12. Ihmismaantieteen kirjatentti: Knox etc.

  1) Mitä ovat urbaanin gentrifikaation vaikutukset? Miten se ilmenee? Anna esimerkkejä eri aluetasoilta ja maanosista.

  2) Mitä tarkoitetaan geopolitiikalla? Anna esimerkkejä ja pohdi geopoliitikan ilmentymiä erilaisissa mittakaavoissa.

  3) Mitä Knoxin ja Marstonin mukaan tarkoitetaan maantieteellisellä mielikuvituksella?

 13. Kenttäkurssi kevät 2021

  1. Sanaselityksiä (6p)
  a) euhermerobinen
  b) hienodetrituslieju
  c) alloktoninen
  d) MHQ
  e) lämpösaareke
  f) enmuist mut joku helppo se oli B)

  2. Lyhyt essee (3p/kohta)
  a) Soiden syntyprosessit
  b) Glaysoli ja histosol maannos

  3. Essee (6p)
  Maaseutujen väestökehityksen tekijät 1960-luvulta 2000-luvulle sekä tulevaisuuden maaseudun vetotekijät.

 14. Kenttäkurssi kevät 2021

  1. Sanaselitykset
  a) hienodetritusliuos
  b) boniteetti
  c) alivirtaama
  d) lämpösaareke
  e) UAV
  (yhtä en muista)

  2. Lyhyet esseet
  a) Kerro jokien morfometrisesta luokittelusta
  b) Selitä lyhyesti miten kivennäismaalajit nimetään

  3. Pitkä essee
  Millä tavalla maaseutuja voidaan luokitella?

 15. Kenttäkurssi kevät 2021

  1. selitykset:
  a) Valunta
  b) UAV
  c) utu
  d) Morfoskopia
  e) GCP
  f) Pesutappio

  Lyhyet esseet:
  a) Pinnanmuotojen ja eliöstön vaikutus maannokseen
  b) Selitä yleispiirtesesti miten kivennäismaalajeja luokitellaan

  Essee:
  Taajamien määrittely

 16. Luonnonmaantieteen kirjatentti

  3ps
  lumipeitteen vaihtelu fennoskandiassa

  meren vaikutus keskilämpötilaan Fennoskandiassa

  6 ps
  vuonot ja atlantin rannikkotyypit

  itämeren saaristotyypit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *