Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus

21.8.2015
Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Löytönen)

1. Elämää Etelässä
2. Matkailija kuluttajana
3. Oseania

26.1.2015

1. Mikä on maantieteilijän panos kehitystutkimukseen

2. Human development index

3. Ruohonjuuritason kehitystä – desentralisaatio

Potter:

1. Tuontia korvaava teollisuus. Mitä sillä ymmärretään ja mikä merkitys sillä on kehitysmaissa?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat modernisaatioon kehitysmaissa, kun puhutaan modernisaatiopinnoista (modernisation surfaces)? Mainitse esimerkkejä.

Vuoristo:
1. Mitä on kongressimatkailu ja miten se eroaa massamatkailusta
2. Matkailun paine eli TIR-indeksi

Potter ja Vuoristo:

1. Metropolialueiden kasvu ja kehitys kehitysmaissa. Mainitse 3 esimerkkiä.
2. Maapallo on suhteellisesti “kutistunut”. Miten ilmiötä on kuvattu aika-tila-ulottuvuudella Potterin kirjassa?

1. Määrittele Kauko-Itä. Mihin perustuu alueen matkailupotentiaali?
2. Matkailualueen kehityskaavio.

1. Markkinavetoinen kehitys (market-led developing)
2. Väli-Amerikka matkailukohteena tai maana tai vastaavaa. Alueen uhat ja mahdollisuudet.

21.9.2012

1.P-Afrikka ja Lähi-Itä matkailualueena
2.Kulttuuriympäristöt(?) attraktioina
3.Globaali etelä globaalissa taloudessa (tms.)
4.Markkinavetoinen kehitys

Vuoristo

1. Matkailumaan sisäinen regionalismi
2. Väli-Amerikka matkailualueena

25.01.2013 Vuoristo & Williams

1. Markkinavetoinen kehitys – Marked led development
2. Elämää etelässä – Living in the south
3. Väli-Amerikka matkailualueena
4. Matkailualueen muodostumisen edellytykset (tai vastaavaa)

22.2.2013

Williams et al.

1. Etelä Pohjoisesta käsin (Viewing the South from the North)
2. Elämää Etelässä (Living in the South)

Vuoristo

3. Pohjois-Amerikka matkailualueena
4. Vetovoiman (tarjontapotentiaalin) aluerakenteet

19.4.2013

1. Elämää etelässä (living in the South)
2. Siirtomavallan loppuminen ja sen vaikutukset (decolonialisation and its consequences)

Vuoristo

3. Matkailualueiden syntymisen edellytykset
4. Euroopan matkailumaantieteelliset alueet

Kehitysmaantieteen syventävä kirjallisuus
Scheyvens & Storey, Power, Robinson

1) Key challenges facing researchers in field and strategies to deal with them
2) Present the theoretical grounds of political ecology
3) Describe the concepts of Orientalism & Tropical geographies

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *