MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

MAA-206 Ihmismaantieteen kirjatentti (Knox & Marston)

26.4.2019

1) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
2) Poliittinen maantiede. mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
3) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
4) kulttuurien globalisoituminen. mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää knoxin ja marstonin mielestä?

12.4.2019

1) Maatalouden kolmevallankumousta & ns. vihreä vallankumous
2) Globaalit muuttoliikkeet paikkojen työntävät ja vetävät tekijät + Euroopan rooli
3) Uskonnot globaalina ilmiönä. Uskontojen levinneisyys ja vaikutus yhteiskuntaan
4) Maailmantalous ja sen kehitystekijät

20.02.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitkä ovat yleisimmät uskonnot, niiden levinneisyysalueet ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan?
2) Mitä ovat kolme maatalouden vallankumousta sekä ns. vihreä vallankumous?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

16.01.2018

Kysymyksiä 4, piti vastaa kolmeen:
1) Mitä maantieteellinen mielikuvitus tarkoittaa kirjoittajien mukaan?
2) Maailman kaupunki, mitä tarkoittaa ja miten vaikuttaa tms?
3) Globalisaatio ja sen paikalliset vastareaktiot?
4) Maailmantalous ja sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät?

27.11.2017

About näin:
1) Poliittinen maantiede. Mitä poliittinen maantiede tutkii ja anna konkreettinen esimerkki tutkimuskysymyksestä?
2) Globaalitalous. Millaisia eroja globaalisti katsottuna on syntynyt ja mitkä ovat johtaneet siihen?
3) Kulttuurien globalisoituminen. Mitä se on ja millaisia vastareaktioita se voi herättää Knoxin ja Marstonin mielestä?
4) Väestön vanheneminen. Millaisissa yhteiskunnissa sitä erityisesti esiintyy ja millaisia ongelmia siitä voi aiheutua?

MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä

MAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä

10.10.2019

Hjulströmin diagrammi
Raviini
Tombolo
Pingo
Maannoshorisontit
Konvektiosade
Kallioperän polygeneettinen kulutuskorkokuva
Kalottivuoret
Davisin eroosiosykli
Ferrelin solu

11.10.2018

1. Raviini
2. Tombolo
3. Pingo
4. Kemiallinen rapautuminen
5. Hjulströmin diagrammi
6. Maannoshorisontit
7. Eoliset kasautumismuodostumat
8. Polygeneettinen kulutuskorkokuva

Joulukuu 2017

Selitä termit:
1. Onsilo
2. Ikirouta
3. Sanduri
4. Nunatak
5. Zonal flow
6. Riparian zone
7. Talus
8. Katabaattinen tuuli

12.10.2017

Selitä termit:
1. Hjulströmin diagrammi
2. Raviini
3. Ferrelin solu
4. Pingo
5. Kemiallinen rapautuminen
6. Geostrofinen tuuli
7. Tombolo
8. O-horisontti
(4 pistettä/selitys)

Syksy 2016 (Miska Luoto)

Määrittele käsitteet + piirrä kuva
1. Aldebo
2. Hadleyn solu
3. Drumliini
4. Sisäinen valuma-alue
5. Delta
6. Nunatak
7. Päätemoreeni
8. Lieveuoma
9. Pingo
10. Polygeneettinen kulutuskorkokuva

20.10.2016 (Miska Luoto)

Selitä lyhyesti seuraavat 10 käsitettä, havainnollista piirroksilla.
1) Periglasiaalinen ympäristö
2) Intertrooppinen konvergenssivyöhyke
3) Delta
4) Albedo
5) Drumliini
6) Reunamoreeni
7) Ferrelin solu
8) Lieveuoma
9) Pingo
10) Polygeneettinen kulutuskorkokuva

15.10.2015

Selitä termit lyhyesti, havainnollista piirtämällä kuvia.
1) dendrokronologia
2) drumliini
3) vesitaseyhtälö
4) Hjulströmin diagrammi
5) orografinen sade
6) Hadleyn solu
7) inversio (meteorologian terminä)
8) sisäinen valuma-alue
9) nunatak
10) polygeneettinen kulutuskorkokuva

MAA-237 Kirjakori: Geoinformatiikka

MAA-237 Kirjakori: Geoinformatiikka

17.2.2017 (Toivonen)

Holopainen et al, Mäkiaho, Toivonen et al, Salonen et al

Holopainen:
1. Mikä on laserkeilaus? Mitkä ovat sen mahdollisuudet?
2. Mikä on WebGIS? Miten se edistää paikkatietoaineistojen saatavuutta (tai jotain samansuuntaista)?
3. Mikä oli uusin asia, jonka opit kirjasta? Oliko kirja soveltuva tenttikirjaksi?

Artikkelit
1. Miten Mäkiaho vei rannansiirtymäaineiston paikkatiedoksi (tai jotain saman suuntaista)?
2. Miten Salonen at al artikkelissa mitattiin joukkoliikenteen ja autoilun saavutettavuutta? Mikä ovat avoimen aineiston edut? Siteeraa myös Toivonen et al
3. Mikä oli artikkeleista uusin oppimasi asia? Soveltuivatko artikkelit tenttiaineistoksi?

Aluetieteen metodologian kirjallisuus

22.11.2013

Geographical thought (Nayak)

1) Uusi kulttuurimaantiede
2) Klassinen ja kriittinen geopolitiikka
3) Kvantitatiivinen vallankumous

17.10.2014 (Inkinen)

Geographical thought (Nayak)

Oli vain kaksi kysymystä (vanhat tutut):

1. Miksi kirjassa on omistettu luku Yi-Fu Tuanille humanistisen maantieteen osiossa?

2. Postmodernismi kriittisenä käytäntönä maantieteessä.

 

22.3.2016
valitse kaksi kysymystä

1.Kvantitatiivinen vallankumous maantieteessä toisen maailmansodan jälkeen ja sen perintö nykymaantieteelle

2. Marxilaisuus ja radikaalimaantiede

3. Etnisyyden ja rodun merkitys maantieteessä imperialismin aikakaudelta nykyaikaan

27.5.2016 (Mats Stjernberg)

Vastaa kahteen seuraavista:

1. Kvantitatiivinen vallankumous maantieteessä toisen maailmansodan jälkeen ja sen perintö nykymaantieteelle

2. Marxilaisuus ja radikaalimaantiede

3. Kriittinen geopolitiikka (muistaakseni)

17.6.2016 Bernelius

1. Kvantitatiivisen maantieteen vallankumous toisen maailmansodan jälkeen, sekä kvantitatiivisen maantieteen perintö nykymaantieteelle.

2. Postmodernin maantieteen kriittinen käytäntö, sekä tyylisuunnat.

3. Pohdi, miksi metodologinen pohdinta on merkityksellistä maantieteessä, sekä kuvaile mitä metodologista suuntausta/yhdistelmiä a) tentittävä teos ja b) oma maantieteellinen ajattelutapasi edustaa.

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Daniels et al.)

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus, Daniels et al. (2012) An introduction to Human Geography. 576s.

17.4.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Geopolitiikan ja kylmän sodan alueelliset jaot. Hyödynnä vastauksessasi oheisia kuvia (posteri Bond leffasta ”From russia with love” ja leffan ”Captain America: The winter soldier” posteri

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)

Jep, muuten sama kuin viime kuussa paitsi essee A3
20.3.2015 Rami Ratvio

Huom! Vastaa kysymyksiin siten, että saat kokoon yhteensä 24 pistettä.

Yhdeksän pisteen laajat essee-kysymykset:

A1. Kaupungistuminen globaalina ilmiönä.
a) Mitä tarkoitetaan globaalikaupungilla (global city?)
b) Pohdi globaalissa kaupunkiverkostoissa tapahtuvia muutoksia. Mainitse myös alueellisia esimerkkejä merkitystään kasvattaneista ja asemaltaan heikentyneistä kaupunkiseuduista. (9p)

A2. Kirjoita YK:n pääsihteerille Ban Ki-Moonille kirje, jossa vertailet väestönkehitstä läntisessä Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Käytä tekstissäsi väestönkehitykseen liittyviä käsitteitä. Pohdo myös väestönkehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia. (9p)

A3. Miten sosiaaliset alueelliset erot näkyvät kirjan mukaan kaupunkitilassa? Kuvaa myös sosiaallisia alueellisia eroja synnyttäviä prosesessja ja mainitse alueellisia esimerkkejä. (9p)

Kolmen (3p) pisteen pienet essee-kysymykset: selitä käsitteet ja mainitse myös alueellisia esimerkkejä:

B1 Uusiutuvat luonnonvarat (renewable resources)
B2 Diaspora
B3 Transnationalismi (transnationalism)
B4 Territorio (territory)
B5 Reunakaupunki (edge city)
B6 Uusiutuvat energianlähteet (renewable energy)
B7 Luonto sosiaalisena konstruktiona (the social construction of nature)
B8 Kulttuurihäirintä (cultural jamming)