Kehitysmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

23.1.2015 (Löytönen)

1. Mikä on maantieteilijän panos kehitystutkimukseen
2. Human development index
3. Ruohonjuuritason kehitystä – desentralisaatio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *