Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus

(Morgan J. & Lambert D.) “Geography teaching school subjects 11-19

Kahteen kysymykseen vastattiin. Kysymykset jotain tämän suuntaista:

1. Maantieteen opetuksen (tai laajemmin opetussuunnitelman) kriteerit. Esimerkit luonnon- ja kulttuurimaantieteestä.

2. Miten musiikkia voi käyttää maantieteen opetuksessa. (Tälle oli vaihteohtoinen kysymys, en muista mikä se oli.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *