Yleismaantieteen kirjallisuus

Haggett

 

23.03.2007 (Löytönen)

1. Atmosfääri

2. Kielten maantiede

3. Taloudellisen kehittyneisyyden maantiede (spatial aspects of economic development)
21.9.2007 (Löytönen)

1. Kielten maantiede

2. Innovaatioiden diffuusio

3. Kaukokartoitus satelliiteista

 

11.1.2008(Löytönen)

1. Biosfääri
2. Globalisaatio Haggettin mukaan
3. GIS

syksy 2007

Maailman väestönkasvu
Laattatektoniikka
Valtio alueena (State as a region)

22.2.2008

1. Muuttoliike Euroopasta
2. Hägerstrandin diffuusiomalli
3. GIS – ajatus ja osat

28.3.2008

1. Kielten maantiede
2. Valtio alueena
3. Rikkaat ja köyhät maat

24.10.2008

1. Maanviljelyksen ja kaupunkien synty
2. Miten rajata CBD
3. Kaukokartoitus sateliiteista

23.1.2009 (Löytönen)

1. Maapallon väestönkasvu / Jordens befolkningstillväxt
2. Miten määritellään kaupunkiasutus / Hur kan man definiera urban bosättning (huom: ei kysymysmerkkiä!)
3. Kaukokartoitus / Fjärdanalys

27.3.2009 (Löytönen)

1. Miksi Haggett aloittaa kirjansa rannalla
2. Kaupunkien maankäyttö
3. James Cook ja Tyynen meren kartoitus

24.4.2009 (Löytönen)

1. Hydrosfääri.
2. Kaupunkien maankäytön mallit.
3. Innovaatioiden leviäminen.

12.6.2009 (Löytönen)

1. Aikaskaalat (time scale) Haggettin mukaan.
2. Sää ja ilmasto.
3. GIS Haggettin mukaan.

21.8.2009 (Löytönen)

1. Ihminen ja biosfääri
2. Maantieteellisen tilan kutistuminen
3. Kaukokartoitus lentokoneista

15.1.2010 (Löytönen)

1. Hydrosfääri
2. Uskontojen maantiede
3. Christallerin malli ja Vancen malli (en muista tarkkaa sanamuotoa..)

22.5.2010

Kirja on valmistunut jo vuosikymmen sitten. Miten kirjassa kuvattu globalisoituminen on tänä aikana muuttunut maantieteellisesti tarkasteltuna?

 28.1.2011 (Löytönen)

1) kulttuurien maantiede – Berkeleyn koulukunta (Sauer)
2) David Harveyn näkemykset kaupungista
(kannattaa näköjään tahkota läpi myös ne siniset laatikot kirjasta..)
3) Maiden sisäiset kehityserot

 25.2.2011

1. Laattatetoniikka
2. Sukupuoli ja kulttuuri maantieteessa
3. Ympäristön kaukokartoitus

19.8.2011 (Löytönen)
1. Ihminen biosfäärin osana
2. Kaupunki ongelma-alueena
3. Kaupunkien maankäyttö Haggetin mukaan

13.1. 2012 (Löytönen)

1.suunnilleen ’Ihmisen osallistuminen muutokseen käyttäen esimerkkinä Baikal-järveä’
2. suunnilleen ’Alueellisen kehittymisen erot valtion sisällä’
3. Kaukokartoitus satelliiteista

24.2.2012 (Löytönen)

1. Kielten maantiede
2. Kaupungin maankäyttö
3. Uusien tautien maantiede

25.5.2012: (Löytönen)

1. Donald Meinig ja kulttuurinen maantiede
2. Hägerstrandin diffuusiomalli
3. Kondratieffin aallot

21.9.2012 (Löytönen)

1. Ihminen osana biosfääriä
2. Alueellinen tietoisuus ( regional consciousness) Haggetin mukaan
3. Valtio alueena

16.11.2012 (Löytönen)

1. Suurkaupungit ja hökkeliasutus
2. Diffuusiotyypit
3. Rostow-Taffeen kasvumalli

25.1.2013 (Löytönen)

1. Biosfäärin yhdeksän vyöhykettä
2. Maankäytön muutos eettisenä kysymyksenä
3. Alueellisen vuorovaikutuksen mallit

22.3.2013

1. Eurooppalaisten muuttoliike
2. Tukholman konferenssi
3. Ilmasto hasardina

19.12.2013

1. Hägerstrandin diffuusiomalli
2. Kaupunki ongelma-alueena
3. Maankäytön muutos eettisenä kysymyksenä

21.2.2014

1. Kaupungit ongelma-alueena
2. *joku outo yhdistelmänimi* ja maantieteen suhde ympäristöön tms.
3. Terveysmaantiede Haggettin mukaan

21.3.2014

1. Biosfääri
2. Berkeleyn koulukunta
3. Kaukokartoitus

25.4.2014

1. Hägerstrandin aika-tila -maantiede
2. Sademetsät biosfäärin osana
3. Merialueiden jakamisen haasteet

19.6.2014

1. Valtio alueena (state as a region)
2. Christallerin mallin laajennukset
3. Vuorovaikutusmallit
17.10.2014

1. Litosfääri/Litosfären
2. Kaupungistumisen dynamiikka/Urbaniseringens dynamik
3. Pohdi ebolaepidemiaa kirjan perusteella/Tänk på ebola-epidemin på grund av boken
20.2.2015

1. Ilmasto hasardina
2. Sukupuoli ja kulttuurinen maantiede
3. Maan sisäiset kehityserot Haggettin mukaan

17.4.2015

1. Saasteet ekosysteemeissä
2. Valtio alueena Hagettin mukaan
3. Vertaile rasteri- ja vektorikarttoja gis:ssä (tjsp)

 

19.2.2016 (Löytönen)

1. Väestönkasvun dynamiikka
2. Maankäytön muutoksen eettiset kysymykset
3. Talouskasvun alueelliset aspektit

18.2.2016

1. Diffuusioteorian ydinajatukset
2. Kaupunkimallit
3. James Cook ja tyynenmeren kartoitus

22.4.2016

1. Kielten maantiedettä
2. Mallit maantieteessä
3. Talousmaantieteen muuttuva tila (space)

20.1.2017 (Löytönen)

1. Uskontojen maantiede
2. Litosfääri
3. Hägerstrandin diffuusiomalli

16.6.2017

1. Muuttuvat verkostot
2. Valtio alueena
3. Taloudellinen eriarvoisuus valtioiden sisällä