MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

Kevät 2020

1. Lyhyet sanaselitykset
a) Euhemerobinen
b) Valunta
c) Valuma
d) Lämpösaareke
e) Albedo
f) unohtui

2. Selitä hieman pidemmin
a) Turvetyyppien synty ja nimeä vähintään neljä
b) Selitä kaksi maannosta

3. Maaseudun rakennemuutos (essee)

 15.4.2016

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

Tehtävä 1. – kuusi terminselitystä, á 1p
a) isojako
b) kaksoisidentiteetti
c) syvä maaseutu
d) ydinmaaseutu
e) osallistuva havainnointi
f) kaupunkimainen taajama

Tehtävä 2.
a) Pohdi imagotekijöiden merkitystä maaseututaajamalle (3p)
b) Suon eloperäisten maalajien nimeäminen vedenpinnan korkeuden suhteen (3p)

Tehtävä 3.
Mitä maalajiluokituksella tarkoitetaan? Miten maalaji voidaan luokitella näytteestä? (6p)

18.4.2011

1. Selitä lyhyesti (1 p./kohta)
a) muta
b) absoluuttinen mittaus vaaituksessa
c) kratoni
d) rimpi
e) purkautumiskäyrä
f) edafinen

2.
a) ruskomaannos ja ruskopodsolimaannos (3 p.)
b) kulttuurikasvillisuus (3 p.)

3. Taajama esteettisenä ilmiönä (6 p.)

???

Tehtävä 1. Sanaselityksiä á 1p
– normaalijakso
– morfometria
– bussoli
– telmaattinen kerros
– hehkutushäviö
– rikastumiskerros

Tehtävä 2.
a) Kasvillisuusanalyysit 3p
b) Virtaaman mittaaminen 3p

Tehtävä 3.
Maaseudun rakennemuutos 6p

19.5.2010.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

1. Selitä lyhyesti (1p/kohta)
a) purkautumiskäyrä
b)kostumishäviö
c) puolikulttuurikasvillisuus
d) kurtoosi
e) muta
f) pluviografi

2.
a) Ilmaston ja eliöstön vaikutus maannostumiseen (3p.)
b) Soiden syntytavat (3p.)

3. Maaseudun rakenteellinen muutos (6p.)

19.5.2010

1. Tehtävässä 3 kuvaa, joista piti bongata geomorfologiset muodostumat ja korkokuvatyyppi.

2. Terminselitys (termejä oli 6, ainakin: fluviaalinen järvi, oroarktinen vyöhyke, ominaislämpökapasiteetti ja batymetrinen kartta)

3. Vesitaseyhtälö ja sen merkitys.

9.4.2010

Termiselitys (6p):
Ominaislämpökapasiteetti
Suhteellinen mittaus vaaituksessa (tai jotain)
Kurtoosi
Boniteetti
Purkautumiskäyrä
Telmaattiset kerrostumat

Selitä lyhyesti:
Ruskomaannos ja ruskopodsoli maannos (3p)
Pohjakuljetus (3p.)

Taajamien tilat ja valtasuhteet (6p.)