Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus

World Economy

28.1.2011

1. Teollisuustuotannon globalisoituminen, esimerkkinä tekstiiliteollisuus

2. Taloudellisen integraation järjestelyt, joissa Yhdysvallat on mukana

3. Kehittyvien maiden teollistuminen

Joulukuussa 2012

Geographical thought
1) Humanistinen maantiede ja Yi-Fu Tuan – Miksi kirjassa omistetaan Tuanille kokonainen kappale humanistiseen maantieteeseen liittyen?
2) Podmodernismi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Talousmaantiede kirjan mukaan
2) Teollisuuskeskittymät globaalisti
3) Yhdysvaltalaisten kaupunkien ongelmat

Elokuussa 2013

Geographical thought
1) Mitä jälkikolonialistinen (post-colonial) maantiede on kirjan mukaan?
2) Postmodernimi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Kolme talousjärjestelmää kirjan mukaan
2) Finanssipalvelujen komponentit
3) Kehittyvien maiden teollistuminen

22.11.13 Kult. metodologian kirjallisuus: Geographical thought (Nayak)

1) Uusi kulttuurimaantiede
2) Klassinen ja kriittinen geopolitiikka
3) Kvantitatiivinen vallankumous
17.10.2014  Geographical thought (Nayak)

1. Miksi kirjassa on omistettu luku Yi-Fu Tuanille humanistisen maantieteen osiossa?

2. Postmodernismi kriittisenä käytäntönä maantieteessä.

17.4.2015

Stutz & Warf – World economy (Löytönen):

1. Kirjan uusin painos on vuodelta 2007 – miten päivittäisit kirjan vastaamaan nykyaikaa?

 

Luonnonmaantieteen syventävä kirjallisuus. Cox

vastaa kolmeen neljästä esseestä

1. Mitä on biogeografia
2. Wallacen linja biogeografisena ongelmana
3. Lajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät
4. Trooppiset sademetsät -levinneisyys, ilmasto, eläimet ja kasvit