Luonnonmaantieteen kirjallisuus

Arbogast: Discovering Physical Geography

Ohje: vastaa niin moneen kysymykseen, että niiden yhteispistemääräksi tulee 24, esim. 2×6 pisteen essee, 2×3pisteen essee ja 6×1 pisteen sanaselitys.

6 pisteen esseekysymykset:
1. Sedimenttikivet: synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset muodostumat
3. Köppenin mesotermaaliset (C) ilmastot

3 pisteen esseekysymykset:
4. Keskileveyksien metsäbiomit
5. Karstialueet ja päämuodot
6. Oksisoloin ja ultisolin erot

1 pisteen sanaselitykset
7 a) sinkhole
b) proxy-data
c) ekosysteemi
d)?(=en muista)
e) Katabalttinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

28.3.????

6 pisteen kysymykset:
1. Vulkaaniset kivet: synty ja pääluokat.
2. periglasiaaliset muodostumat ja niiden synty (?).
3. ITCZ:n vaihtelu vuodenaikojen mukaan ja sen vaikutus mapallon makroilmastoon

3 pisteen kysymykset:
4a. kylmän ilmanalan biomit (?).
4b. humidien mantereisten ilmastojen (Df ja Dw) erityispiirteet.
4c. Spodsol- ja histosol- maannosten eroavuudet

1 pisteen sanaselitykset:
5a. doliini (sinkhole)
b. stratosfääri (stratosphere)
c. perihelion
d. ekosysteemi (ecosystem)
e. ventifakti (ventifakt)
f. E-horisontti (E-horizont)
g. talus

Arbogast 14.12.2012

Näistä piti kerätä 24 p.
6 p.
1. Sedimettikivien synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset prosessit ja pinnanmuodot
3. ITCZ:n vuosittainen liikehdintä ja sen vaikutukset planeetan suurilmastoon

3 p.
4.
a) Keskileveyksien metsäbiomit
b) Köppenin ilmastoluokituksen aroilmaston (BS) piirteet
c) Oksisolin ja utisolin erot

1 p.
5.
a) sinkhole/doleeni
b) proksidata
c) ekosysteemi
d)Periheli (perihelion)
e) Katabaattinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

19.04.2013

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)
tentaattorina Olli Ruth
tentti 19.4.2013

6 pisteen esseet:

1. Eroosio ja kasautuminen rannikoilla ja niiden aikaansaamat pinnanmuodot
2. Köppenin ilmastoluokitus. Mihin luokitus perustuu ja miten alueet jaetaan eri luokkiin?
3. Massaliikunnot: prosessit ja niistä syntyvät muodot

3 pisteen esseet:

4. a) Mitä vaikutuksia maapallon akselin kallistuskulmalla on?
b) Adiabaattinen prosessi
c) Miten oxisols ja ultisols-maannokset eroavat toisistaan?

1 pisteen käsitteet:

5. a) alluviaalikeila
b) latentti lämpö
c) epävakaa ilmamassa
d) Pangea
e) ventifakti
f) E-horisontti
g) monokliini

22.8.2014

6 pisteen esseet:

1. Metsäbiomit
2. Miten eri ilmamassoja luokitellaan ja millainen vaikutus erilaisilla ilmamassoilla on säätiloihin?
3. Piirrä kartta Tyynenmeren tulirenkaasta ja nimeä alueen litosfäärilaatat. Mistä tuliperäisyys johtuu (tms)?

3 pisteen esseet:

1. Histosolin ja mollisolin erot.
2. Miten ilmastot ET ja EF eroaa toisistaan?
3. Kulutusrannikoiden (erosional coastlines) pinnanmuodot.

1 pisteen vastaukset:

1. Crevasse
2. Regolith
3. Yardang
4. Hogback ridge
5. Roche moutonnée
6. Littoral drift
7. Alluvium

 

21.8.2015

Arbogast 21.8.2015

6 pisteen esseet:

1. Mitkä prosessit vaikuttavat rannikoiden muodostumiseen?
2. Piirrä diagrammi lämpötilan ja sademäärien vaikutuksesta rapautumiseen.
3. Pedogeeniset prosessit.

3 pisteen esseet:

1. B-tyypin ilmastot
2. Geostrophic winds
3. Suolaantuminen

1 pisteen sanaselitteet:

1. Zonal flow
2. Upwelling current
3. Firn
4. Pinacle
5. Gradiated stream
6. Field Capacity
7. Riparian zone